MASĂ ROTUNDĂ AMP BRICENI / ROUND TABLE BRICENI PHC


CoA_of_Briceni

ENGLISH

MASĂ ROTUNDĂ AMP BRICENI

La 5 mai Centrul de Sănătate Briceni a găzduit masa rotundă „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator” organizată de către Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.

„Tuberculoza este o maladie socială, iar asistența medicală primară este veriga principală în controlul maladiei. O continuă informare despre TB și sistemul național de control al acesteia, ne ajută să facem eficient față acestei probleme. Dacă medicul de familie examinează pacientul, depistează la timp și monitorizează strict tratamentul, tuberculoza poate fi tratată. Totodată, dacă societatea ar fi mai sensibilizată asupra acestei probleme, nu am avea indici de incidență atât de înalți, și am asigura un control mai eficient al tuberculozei.” a declarat Liviu Petrov, Medic-Șef al Centrului de Sănătate Briceni.

În conformitate cu datele Centrului Național de Management în Sănătate, incidența globală prin tuberculoză în 2015 în Briceni a fost de 48,0 la 100 000 de populație în mediul rural și 84,7 la 100 000 de populație în mediul urban.

O constrângere majoră în controlul TB pentru raionul Briceni este faptul că din 2012 nu există ftiziatru în Centrul Consultativ Briceni, care să se ocupe în exclusivitate de populația din raion, consultațiile de specialitate fiind efectuate o dată în săptămână de către medicul ftiziatru din raionul Ocnița, dna Eleonora Smochină.

„Ca să avem succese, trebuie să avem o strategie comună de conlucrare. Dacă nu este monitorizat, pacientul nu se tratează. Pentru cazurile de tuberculoză drog-rezisentă, există un risc și mai sporit ca pacientul să abandoneze tratamentul. Astfel, medicul și asistenta de familie, de mână cu medicul de specialitate, sunt cei care în primul rând pot să monitorizeze procesul de tratament, iar organizațiile societății civile din teritoriu sunt menite să ajute asistența medicală primară în acest proces” a spus Stela Drăguțan, consultant medical în cadrul Asociației „SMIT”.

Semnând declarația comună, participanții au confirmat necesitatea de a utiliza toate mijloacele de care dispun în asigurarea resurselor necesare pentru un control eficient al tuberculozei.

Până în momentul de față, au fost desfășurate 3 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT ”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri

ROUND TABLE BRICENI PHC

On May 5th  Briceni Health Center hosted the round table “Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control”, organized by Moldova National Association of Tuberculosis Patients “SMIT”.

“Tuberculosis is a social disease and primary health care is the main link in disease control. A continuous information about TB and the national TB control system, helps us effectively tackle this problem. If the doctor examines the patient, detects on time and strictly monitors the treatment, tuberculosis can be treated. However, if society is more informed about the disease, we won’t have this high incidence and thus we’ll ensure an effective TB control”, stated Liviu Petrov, Head Doctor of Briceni Health Center.

According to National Health Management Center data, the global incidence of tuberculosis in 2015 in Briceni was 48,0 per 100 000 population in rural areas and 84,7 per 100 000 population in urban areas.

A major constraint in TB control in Briceni is the lack of rayonal phtysiopneumologist. Since 2012 specialized consultations are conducted once a week by physician from Ocnița, Mrs Eleonora Smochină.

“To succeed, we must have a common strategy of cooperation. If not monitored, the patient will abandon the treatment. The risk for abandon is even higher for TB-MDR patients. The family doctor and nurse, hand by hand with phtysiopneumologist, are those who can monitor the treatment and the territorial civil society organizations are meant to help primary health care in this process” said Stela Drăguțan, medical consultant of the Association “SMIT”.

By signing the joint declaration, the participants confirmed the need of using all available means to ensure the necessary resources for an effective TB control.

3 round tables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program have been held in Moldova until now.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: