Masă rotundă APL Fălești / Round Table Falesti PLA


IMG_9988

ENGLISH

Joi, 12 mai 2016

Echipa ANB de TB din RM „SMIT” și a Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” s-a oprit la Fălești, unde a avut o întrevedere cu primarii localităților din raion, în contextul desfășurării meselor rotunde sub genericul „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”.

„Ne aflăm în plină desfășurare a săptămânii Europei, Zilei Europei, este bine să privim problema tuberculozei prin prisma atitudinii deosebite față de om și față de problemele sale, o atitudine europeană. Tuberculoza este o problemă la care, mulți dintre noi până acum nu ne-am gandit sau ne-am gandit că nu ne vizează. Cu cât discutăm și analizăm mai mult această problemă, cu atât devenim mai receptivi și constatăm că, de fapt, suntem în stare să aducem principiile de viață și atitudinea europeană față de cetățean aici, acasă. Vreau ca fiecare să vorbească în primăria din localitatea sa despre tuberculoză, să încercăm să gândim pozitiv și să preluăm bunele practici” a declarat Iraida Bînzari, Președintele raionului Fălești.

„În Republica Moldova, zilnic sunt diagnosticate 11 persoane cu tuberculoză. Zilnic decedează 1 persoană din cauza acestei boli. În 2015 în raionul Fălești s-au îmbolnăvit 52 persoane, iar 14 persoane au decedat în 2015 din cauza tuberculozei, majoritatea în primul an de tratament. Fălești este unul din raioanele cu incidență mică, însă indicatorul ridicat al mortalității ridică semne de întrebare asupra procesului de depistare.

Problemele pacientului cu tuberculoză sunt superioare tratamentului pe care noi îl oferim. Pacientul are nevoie de susținere psiho-socială pe lângă tratamentul medicamentos. În calitatea Dvs de lider în localitate, aveți posibilitatea să le acordați acest suport. Tratând un pacient, salvăm alte 10 persoane, potențiale victime ale tuberculozei. Dacă într-un sat există un singur pacient, atunci cât efort poate depune un întreg sat pentru a ajuta această persoană? Numărul nu este atât de mare, încât noi să nu putem acorda suportul necesar pentru ca aceste persoane să se trateze. Implicându-ne, unindu-ne forțele vom pune punct acestei patologii”, a relatat Ana Ciobanu, Vice-director al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei.

Vezi articolul „Masa rotunda AMP Falesti”

Asociația „SMIT” a desfășurat 4 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei.

 

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT ”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri. 

 

Round Table Fălești PLA

Thursday, May 12th

SMIT team and the representative of the Phtysiopneumology Institute „Chiril Draganiuc” stopped at Falesti where they met  with mayors from all over the district. The action took place in the context of ongoing roundtables entitled „Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control”.

„We are marking the ongoing Europe Week and it is good to look at the TB problem through the special attitude towards human rights and its constrains – an European attitude. Tuberculosis is a problem that many of us paid not enough attention because “it addresses others”. The more we discuss and analyze the issue, the more receptive we become and we find that in fact, we are able to bring here at home, the principles of the European Union, its attitude towards citizens. I wish each of you speak in your localities about TB, try to think positive and retrieve the best practices”, stated Iraida Bînzari, Chairman of the RC Fălești.

“Every day in Moldova 11 people are diagnosed with tuberculosis. Daily 1 person dies because of this disease. In 2015 in Fălești 52 people fell ill and 14 patients died because of TB, mostly in first year of treatment. Fălești is one of the rayons with a low TB incidence, but a high mortality rate shows that screening and treatment process needs improvement.

Patients’ problems are more beyond the treatment that we offer. Patients need psychological and social support in addition to the drug therapy. As a leader in your village, you have the possibility to give them this support. If we treat a TB patient, we’ll save another 10 people, potential victims of tuberculosis. If in a village there’s only one patient, I wonder how much effort a hole village needs to help this person? The number is not so great and we could easily provide the necessary support for these people to be treated. By involving ourselves and uniting our forces we will end this disease”, stated Ana Ciobanu, Deputy Director of the Phtysiopneumology Institute „Chiril Draganiuc”, Coordinator of the National TB Control Program.

Please access the article „Falesti PHC roundtable”

Association “SMIT” held four roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: