APL Șoldănești: „Câți dintre noi au discutat cu un pacient cu tuberculoză?” / PLA Soldanesti: „How many of you have ever spoken to a TB patient?”


IMG_0561

ENGLISH

Masă rotundă APL Șoldănești

Joi, 09 iunie 2016

Următoarea ședința cu genericul „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator” a fost desfășurată la Șoldănesti, unde au participat reprezentanți ai Administrației Publice Locale din raion.

Asociația Națională a Bolnavilor de TB din Republica Moldova a ținut ca și în cadrul acesteia să aducă la cunoștința edililor și consilierilor localităților din Șoldănești despre necesitatea de a fi implicați în controlul tuberculozei în contextul noilor recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății care prevăd o tranziție lentă la modelul ambulator de tratament al TB.

Svetlana Rotundu, Președinta raionului Șoldănești, a declarat faptul că este imperios necesar controlul maladiei, luând în considerare caracterul social al acesteia și pericolul pentru comunitate pe care îl prezintă. „Cu câtă plăcere merge fiecare din Dvs la spital atunci când trebuie să se trateze de vreo boală? Un pacient de tuberculoză trebuie să facă acest lucru poate chiar și 2 ani, zilnic. Trebuie să ne întrebăm cum noi, în calitate de autorități contribuim să încurajăm acest pacient? Câți dintre noi au discutat cu un pacient? Să îl convingă că el trebuie să se trateze, ca el merită să trăiască?

Oricine riscă să facă tuberculoză, fără excepții, chiar și o persoană cu un trai decent și un regim sănătos de viață. Vă îndemn pe toți, să nu fim indiferenți, să ne interesăm ce face pacientul, dacă primește tratamentul la timp, să îl susținem cu ajutor material și moral”, a conchis doamna Președintă.

„Din aspect medical, putem afirma că avem acces universal la asistența medicală primară și de specialitate, metode avansate de diagnostic, și tot spectrul de medicamente pentru tratamentul a toate formele de tuberculoză existente . Este nevoie doar de un mic suport din partea societății pentru ca pacientul să finalizeze tratamentul. Din păcate, la nivel național, Șoldănești se află printre primele poziții, incidența la nivel de diagnosticare fiind de 108,8 per 100 000 locuitori. Unul din motivele pentru care tuberculoza încă există în societate, ar fi stigmatizarea pacienților, altul fiind indiferența comunității față de probelemele cu care ei se confruntă. Trebuie să identificăm căi prin care să ne implicăm, și să ajutăm să ducă tratamentul la bun sfârșit” a afirmat Ana Ciobanu, Vice-director al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei.

Vezi articolul „Masa rotunda AMP Soldanesti”

Până în prezent, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei, au fost desfășurate 5 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

 Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT ”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Round Table Șoldănești PLA

Thursday, June 09, 2016

The next roundtable on topic „Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control” was held in Șoldănești, with participation of the representatives of the Șoldănești Public Local Authorities.

During this meeting, SMIT team discussed with the Soldanesti communities mayors and councilors the need of getting involved in TB control in the context of the recommendations of the World Health Organization promoting the smooth transition to TB outpatient treatment model.

Svetlana Rotundu, Chairwoman of the Șoldănești rayon, stated the imperative need in disease control, taking into account its social nature and the dammage for society. “How pleasant is the process of going to hospital and taking pills when you’re ill? An MDR-TB patient must take pills for 2 years,day by day. We must think about the way we could encourage this patient and what is the role of authorities in this. How many of us have ever spoken to a TB patient? How many of us have ever convinced a patient to finish the treatment, that he/she deserves to live?”

„Anyone is at risk and could have TB without exception, even a person with decent living and a healthy lifestyle. I urge everyone to act, to ask how is this patient doing, is he/she receiving in time the medicines, or does he/she need any material or moral support” concluded Mrs Chairwoman.

“In the medical aspect, we have universal access to primary and specialized health care, we have advanced diagnostic methods, equipment and the whole spectrum of drugs for the treatment of all existing TB forms. It is needed just a little support from the community for the patient to complete the treatment. Unfortunately, Șoldănești is still among the top positions of the country with an incidence rate of 108.8 per 100 000 inhabitants. The reasons for tuberculosis to still exist are the stigmatization and the indifference towards patients’ problems. We have to identify ways to get involved and to help them in carrying out the treatment” stated Ana Ciobanu, Deputy Director of the Phtysiopneumology Institute „Chiril Draganiuc”, Coordinator of the National TB Control Program.

Please access the article „Soldanesti PHC roundtable”

Association “SMIT” held five roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: