AMP Rîșcani: „În spatele cifrelor cu care operați sunt ființe umane” / Rîșcani PHA „Behind the numbers you operate with, there are humans”


IMG_0641.jpg

ENGLISH

Masă rotundă AMP Rîșcani

Joi, 23 iunie

Echipa Asociației „SMIT”, aflată a doua oară în vizită la Rîșcani, a desfășurat o masă rotundă cu genericul „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”, unde au participat reprezentanți ai asistenței medicale primare din raion.

În cadrul acestei  întruniri s-a discutat despre obiectivul european de tranziție lentă la tratamentul ambulator, precum și despre  rolul important pe care îl are asistența medicală primară în controlul tuberculozei, în condițiile implementării acestui obiectiv.

Oxana  Rucșineanu, Director de Program: „ Organizația noastră a apărut în rezultatul necesității de a aduce la cunoștința autorităților problemele și doleanțele pacienților cu TB. Vrem să vă reamintim că în spatele cifrelor cu care Dvs operați, în calitate de medici, întotdeauna stau ființe umane, nu este doar un focar într-un sat, ci este o familie, sunt oameni care se ciocnesc deseori de probleme, pe care, cu părere de rău, nu sunt în stare să le soluționeze singuri.

În tratamentul ambulator este important să fie asigurată supravegherea directă. Pentru aceasta, alături de pacient trebuie să fie medicul sau asistenta medicală, care să îl încurajeze și să îi explice despre necesitatea de a fi responsabil în tratament. Este esențial să înțelegeți că atunci când pacienții vă spun despre efectele adverse pe care le au medicamentele asupra stării lor, să încercați să le soluționați. În felul acesta îi deveniți confident pacientului și există șanse mai mari ca acesta să finalizeze tratamentul cu succes.”

Un aspect important în controlul TB este cel al finanțării, or OMS consideră că finanțarea procesului de îngrijire în TB trebuie să fie centrată pe pacient, cu management de caz.

Nicolae Ursu, Șef al Centrului de Sănătate Râșcani: „Accentul trebuie pus pe calitate, banii trebuie să fie direcționați pe investigații și medicamente de calitate, lucruri, care de obicei, costă, acolo unde ei pot să dea eficacitate maximă. Redirecționare și planificare corectă”.

La final, participanții s-au alăturat declarației comune, pe care anterior au semnat-o și reprezentanții autorităților publice locale din Rîșcani, prin care se angajează să utilizeze toate mijloacele de care dispun în asigurarea resurselor necesare pentru un control eficient al tuberculozei.

Vezi articolul „Masa rotunda APL Riscani”

Până în prezent, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei, au fost desfășurate 7 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

 

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Round table PHA Rîșcani

Thursday, June 23rd

Association “SMIT” team on its second time at Riscani hold the roundtable „Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR TB Control” discussing the issue with the representatives of Riscani Primary Health Care.

During this meeting, the European goal of slow transition to the outpatient treatment has been discussed, as well as the important role PHC plays in TB control in terms of implementing the goal.

Oxana Rucșineanu, Program Director: “Our organization was founded as a result of the need to bring the problems and voices of TB patients to decision makers. We want to remind you that behind the numbers you, as doctors, operate with; there are always humans, this is not just an outbreak in a particular village, but a whole family – people who often face problems and unfortunately, they are not able to solve them by themselves.

During the outpatient treatment, it is important to ensure direct supervision/observed therapy. For this, the patients must rely on a doctor or a nurse that will encourage him/her daily and explain the need of being responsible for their own treatment. It is essential to follow and listen to your patients telling about adverse effects and help him deal with them by correcting the treatment. You’ll become patient’s confident and it is more likely for him/her to complete successfully the treatment.”

An important aspect in TB control is a cost effective financing and WHO recommends models of financing to be based on patient-centered care, with case management.

Nicolae Ursu, Head of the Rîșcani Health Center: “The focus should be on quality, the money must be directed on usually expensive investigations and medicines, but which can give maximum effectiveness. It is all about proper planning and budgeting.”

Finally, participants have joined the declaration, which had been previously signed the representatives of the Rîșcani Public Local Authorities,  pledging to use all available means to ensure the necessary resources for an effective TB control.

Please access the article „PHC Riscani roundtable”

Association “SMIT” held 7 roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: