AMP Șoldănești: „Pacientul nu trebuie privit drept o „sperietoare” în societate” / Șoldănești PHA: „TB Patient should not be seen as a „scarecrow””


IMG_0591

ENGLISH 

Masă rotundă AMP Șoldănești

Joi, 16 iunie

În preajma Zilei lucrătorului medical, Echipa Asociației „SMIT” a efectuat o vizită la Șoldănești, unde a desfășurat, împreună cu șefii centrelor de sănătate din raion masa rotundă „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”.

Cu ocazia marcării zilei profesionale, Asociația „SMIT” a subliniat aportul important pe care îl au lucrătorii medicali, și mai ales asistența medicală primară în menținerea unei societăți sănătoase și longevive.

„Cât nu ar fi de straniu, cred ca nu ar trebui să ne speriem de incidența înaltă în tuberculoză, pe care o aveți în raion, sau în unele localități din raion. Acești indicatori ne bucură din considerentul că se lucrează și sunt succese la capitolul depistare. Altă chestie sunt depistările tardive, care ne vorbesc despre faptul că pacientul care tocmai a fost diagnosticat, posibil a infectat și alte persoane” a declarat Oxana Rucșineanu, Director de proiect.

Pe parcursul discuțiilor, în contextul implicării asistenței medicale primare în solicitarea de ajutor social de la autoritățile publice locale, s-au ridicat întrebări asupra aspectului confidențialității.

„Confidențialitatea în cazul tuberculozei presupune o utilizare corectă a informației despre statutul pacientului cu TB, fiind un instrument foarte util și important pentru complianța la tratament. Pacientul nu trebuie privit drept o „sperietoare” în societate, ci dimpotrivă, trebuie să lucrăm cu societatea ca să înțeleagă că odată ce acesta și-a început tratamentul, el nu mai este contagios. Iar odată ce este diagnosticat, pacientul, trebuie să fie primit într-un mediu prietenos și să fie tratat echitabil” a mai spus Oxana Rucșineanu , Director de proiect.

Din cauza personalului medical insuficient în centrele de sănătate, se confirmă încă o dată că tuberculoza continuă să nu fie o prioritate în activitatea medicilor de familie. Astfel, o remarcă importantă pe care au prezentat-o medicii din raion, ar fi numirea în funcție a unei persoane specializate în localitate, care să se ocupe exclusiv de controlul tuberculozei și de problemele cu care se confruntă pacienții cu TB, practică care a existat anterior în țară.

„Dacă pacientul are tuberculoză limitată, care este sensul să internăm pacientul în staționar, unde poate contacta cu alți pacienți, bolnavi de alte forme de TB? Am avut și în raion cazuri, unde pacientul a fost internat la Vorniceni cu TB-MDR și a revenit din spital infectat cu TB-XDR.” Svetlana Rusu, Ftiziopneumolog.

„Lucrătorii se pot implica în rezolvarea problemelor sociale ale pacienților, trebuie doar să se informeze mai mult cu privire la modalitățile și instrumentele prin care o pot face, fie că acesta este suportul motivațional oferit de către CNAM sau din sursele Fondului Global, fie că este un ajutor social oferit de către administrația publică locală. Toate aceste  pârghii ne ajută să menținem pacientul în tratament, lucru foarte important în controlul tuberculozei”  Oxana Rucșineanu.

Vezi articolul „Masa rotunda APL Soldanesti”

Până în prezent, au fost desfășurate 6 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Roundtable Șoldănești PHA

Thursday, June 16th

On the Healthcare Workers’ Day eve, Association “SMIT” team paid a visit to Șoldănești. Together with the Health Centers’ heads of the district, “SMIT” hold the roundtable on strengthening the supportive environment for outpatient treatment for effective TB and MDR TB control.

On the occasion of the professional day, “SMIT” highlighted the great contribution healthcare workers have, in maintaining a healthy and  long-lasting society.

“It may sound strange, but we should not fear the high incidence rates of TB. These indicators are positive on the grounds that primary health care works hard and has successes in TB screening. The thing that may scare is late TB detection, which usually talks about patients which are not yet diagnosed and walk around being ill” stated Oxana Rucșineanu, Program Director.

During discussions the issue of confidentiality has been raised. “Confidentiality in TB is an important and useful tool for adherence in treatment in a society where stigma is so big. It means proper and correct use of information about the TB status. The patient should not be regarded as a “scarecrow” in a community. We must hardly work with the community to make it understood that once patient started therapy, he is no longer contagious. Patient must find a friendly environment and be fairly treated at home and in his community” said Oxana Rucșineanu, Program Director.

Due to the lack of human resources in health care centers, TB is still not highly prioritized in doctors’ daily activities. Thus, the opportunity of having a TB community nurse/focal point has been seen as a solution to apply in current situation.

“We should avoid cases of co-infection, which still happen in the hospitals” Svetlana Rusu, phtysiopulmonologist stated.

“There are various ways medical workers can get involved in supporting patients by solving thier social problems. Healthcare workers should be aware about the modalities and tools they can apply to help: whether it is a motivational support offered by National Company of Medical Insurance or Global Fund support or any social assistance provided by local government. All these levers help greatly in treatment adherence”, Oxana Rucșineanu.

Please find the article „Soldanesti PLA roundtable”

Association “SMIT” hold six roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, with the support of the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: