Organizațiile Societății Civile active în domeniul TB la Bălți / TB Platform NGO’s meet in Balti


IMG_0725

ENGLISH

Vineri, 1 iulie curent, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză a desfășurat la Bălți o masă rotundă cu genericul „Împreună în controlul Tuberculozei: Eficientizarea controlui TB şi TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”, cu participarea reprezentanţilor OSC-urilor active în TB.

Scopul evenimentului a fost de a familiariza reprezentanții organizațiilor societății civile cu noile obiective în controlul tuberculozei la nivel european care promovează tratamentul ambulator în TB și de a discuta instrumentele cheie de implementare a acestora la nivel național.

În cadrul întrevederii s-au sumarizat rezultatele pentru 4 luni de activitate ale proiectului „Împreună în controlul tuberculozei”, parte a Programul Regional EECA privind consolidarea sistemelor de sănătate pentru asigurarea unui control eficient al TB și TB-MDR (TB-REP): până în prezent au fost desfășurate cumulativ în regiunea de Nord a ţării (raioanele Rîșcani, Briceni, Fălești și Șoldănești) 7 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestor actori în controlul TB.

În contextul raportului „Impactul spitalizării îndelungate asupra vieții psiho-sociale a pacientului”, care se află în proces de elaborare,  Georgeta Ursu, psihologul Asociației „SMIT”  a relatat despre cele mai importante aspecte ale tratamentului anti-tuberculos în staționar și influențele sale asupra vieții psiho-sociale ale pacientului.

O altă intervenție a echipei „SMIT” în cadrul proiectului, este elaborarea și aplicarea unui chestionar, aflat la stadiul de pretestare, prin care se intenționează evaluarea nivelul de satisfacție a pacieților vis-a-vis de serviciile acordate în TB.

Exercițiul practic al mesei rotunde a constat într-un atelier de lucru, pe parcursul căruia participanții au elaborat o serie de mesaje-cheie pentru campania de advocacy în contextul tranziției lente la modelul ambulator de tratament în TB. Mesajele au fost destinate Autorităților Publice Locale, Asistenței Medicale Primare, comunității și membrilor familiilor  pacienților cu TB, după cum urmează:

 • Investește în sănătate! Pacienții cu TB sunt alegătorii tăi
 • Dvs sunteți responsabili de sănătatea comunității Dvs
 • Vrem o localitate fără TB
 • Cea mai bună grijă și susținere pacientului cu TB o oferă familia
 • APL, medicul de familie, asistentul social comunitar sunt nașii/cumătrii/verișorii pacientului cu TB. Nu-ți trimite cumătrul la spital, că rămâne cumătra fără supraveghere
 • Investește azi în pacienții cu TB, ca să ai la anul buget pentru drumuri
 • Non-discriminare persoanelor cu TB
 • Persoana cu TB are nevoie de susținerea familiei
 • Succesul tratamentului TB depinde de familie și comunitate
 • Comunitatea informată ține tuberculoza ferecată
 • Comunitate, NU UITA, tuberculoza se poate evita (trata, preveni)
 • Familia informată e de tuberculoză evitată
 • Tratați TB acasă. Acasă și pereții ajută
 • Tratamentul la domiciliu evită contaminarea suplimentară
 • Tratamentul ambulator este mai cost-eficient
 • Tratamentul TB la domiciliu este mai puțin traumatizant
 • Efectuați tratamentul centrat pe persoană
 • Asigurați tratamentul direct supravegheat
 • Promovați suportul psiho-social pentru pacienți
 • Păstrați confidențialitatea

Spre final, s-a decis crearea unui Task Force al Platformei OSC-urilor active în TB, care urmează să se implice direct și activ în elaborarea strategiei de advocacy: Tranziția lentă la modelul ambulator de tratament TB și TB-MDR.

Parteneri și participanții evenimentului: Centrul Politici și Analize în Sănătate PAS, Programul Național de Control în TB, Fundația SOROS Moldova, Programe Medico-Sociale (Bender), Tinerii pentru Dreptul la Viață (Bălți), AFI (Chișinău), Centrul de Dezvoltare în Sănătate AFI (Anenii Noi), Speranța Terrei (Bălți), și Asociația Psihologilor din Tighina (Căușeni).

 

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

TB Platform NGO’s meet in Balti

On Friday, July 1st, Moldova National Association of Tuberculosis Patients „SMIT” in hand with the representatives of the TB NGOs Platform has hold in Balti a roundtable on „Together in TB control: Strengthening the Supportive Environment for Outpatient Treatment for Effective TB and MDR-TB Control”.

The event has been focused on informing the civil society organizations representatives about the  new European objectives in TB control to promote outpatient TB treatment and on discussing the key tools to implement these on national level.

During this meeting, the results for 4 months of the project „Together in TB control”, part of the TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control have been submitted: 7 roundtables on smooth transition to the outpatient TB treatment with the Public Local Administration and Public Health Care from the North of Moldova (Rîșcani, Briceni, Fălești and Șoldănești rayons) were conducted.

Georgeta Ursu, „SMIT” psychologist has reported on the most important aspects of the impatient TB treatment in the context of the report „TB inpatient treatment Impact on Patient’ psycho-social life” which has to be developed by the end of the project.

As well as, a questionaire intented to evaluate the level of patient’s satisfaction with TB related services has been developed and is currently on pre-testing stage.

The practical exercise of the roundtable has concluded with a set of key messages for the advocacy campaign to promote the outpatient TB treatment. The messages (country-specific) have been focused on Public Local Authorities, Primary Health Care, comunity and family members of the TB patients, as it follows:

 • Invest in health! TB patients are your electors
 • You’re responsible for your comunity’s health
 • We want a comunity free of TB
 • The best care and support to a TB patient is provided by his own family
 • PLA, family doctor, social worker are relatives and friends of the TB patient. Don’t send your friend to hospital, because his wife stays without supervision
 • NO to discrimination of the people with TB
 • People with TB needs family support
 • TB treatment succes depends on family and comunity support
 • An informed community keeps TB away
 • Dear community members, REMEMBER, TB can be avoided / treated
 • Treat TB at home. Even the walls help with it
 • Home treatment prevents contamination
 • Outpatient treatment is cost-eficient
 • Home TB treatment is less traumatic
 • Ensure a person-centered treatment
 • Ensure a direct supervised treatment
 • Promote psycho-social support in TB
 • Respect confidentiality

Finaly, a TB NGOs Platform Task Force has been created, to further active involvement in the development of the advocacy strategy on smooth transition to the outpatient TB and MDR-TB treatment model.

Partners and participants of the event: PAS Center, TB Control National Program, SOROS Moldova Foundation, Programe Medico-Sociale (Bender), Tinerii pentru Dreptul la Viață (Bălți), AFI (Chișinău), Centrul de Dezvoltare în Sănătate AFI (Anenii Noi), Speranța Terrei (Bălți), and Asociația Psihologilor din Tighina (Căușeni).

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: