AMP Dondușeni – Masă rotundă / Donduseni PHC round table


ENGLISH

Vineri, 26 august curent, echipa Asociației Naționale a Bolnavilor de Tuberculoză din RM „SMIT” a avut o întrevedere cu reprezentanții asistenței medicale primare la subiectul eficientizării controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator.

Pe lângă rolul important pe care îl are asistența medicală primară în controlul tuberculozei, în agendă au mai fost incluse subiectele tranziției la modelul ambulator de tratament în TB, precum și impactul spitalizării îndelungate asupra vieții psiho-sociale a pacientului.

La capitolul incidență prin tuberculoză, raionul Dondușeni are o incidență de 69,0 la 100 mii populație (2015); s-au îmbolnăvit de TB 30 persoane (2015) și 9 persoane (2016, 6 luni); au decedat din cauza progresării maladiei 5 persoane în 2015 și au finalizat tratamentul 19 persoane (2015) și 19 (2016, 6 luni) (date oferite de către Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” la 25.08.16).

O idee asupra căreia s-a discutat la eveniment a fost instituirea unui set de instrumente normative care să oblige persoanele din grupurile cu risc sporit de vigilență să treacă consultație medicală în termeni optimi.

De asemenea, participanții au fost în totalitate de acord că sursele financiare destinate controlului TB trebuie să urmărească pacientul, fiind necesară abordare individuală, inclusiv financiară, a fiecărui caz diagnosticat de TB.

Vezi articolul „Masa rotunda APL Donduseni”

Până în prezent, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei, au fost desfășurate 12 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Dondușeni PHC Round Table

Friday, August 26th, SMIT team had a meeting with representatives of the primary health care on strengthening the supportive environment for outpatient treatment for effective TB and MDR-TB control.

Donduseni rayon has a TB incidence of 69,0 per 100 000 population (2015); in 2015 were diagnosed 30 people and 9 were diagnosed in first 6 months of 2016; 5 people died because of TB in 2015; 19 people finalized treatment in 2015 and 19 people finalized in first 6 months of 2016 (data offered by Institute of Ftysiopneumology “Chiril Draganiuc” on 25.08.16).

One of the ideas discussed at the event was the establishment of a set of normative instruments obliging those people from the high risk groups to pass medical examination in optimal terms.

Also, participants agreed that financial sources budgeted for TB control have to follow the patient, requiring individual approach, including financial, for each diagnosed TB case.

Association „SMIT” with the support of NTP, held 12 roundtables of information and awareness on transition to outpatient TB care model with the Local Public Administration and Primary Health Care.

Please access the article „Donduseni LPA roundtable”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: