Rezultatele focus grupurilor desfășurate în cadrul studiului „Evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și sociale acordate pe perioada tratamentului” / Focus Groups results: „Patient’ satisfaction with TB related services”


focus-group

ENGLISH

În perioada aprilie-iunie curent, Asociația Națională a Bolnavilor de TB din Republica Moldova a desfășurat un șir de focus grupuri în contextul studiului „Evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și sociale acordate pe perioada tratamentului”.

Metoda utilizată în cadrul studiului a fost focus grupul, o formă a discuției de grup în care 7-8 participați sunt ghidați de către moderator să discute întrebări focusate. Focus grupurile s-au desfășurat în secțiile  de ftiziopulmonologie din  4 centre raionale, iar criteriul după care au fost selectați participanții, a fost statutul de pacient cu TB clasic și TB-MDR în tratament.

Focus grupurile au avut drept obiectiv evaluarea nivelului de mulțumire a pacienților în raport cu problemele și necesitățile acestora; suportul și asistența medicală și psiho-socială; atitudinea față de tratamentul staționar în raport cu cel ambulator,  etc.

În rezultatul cercetărilor, s-au constatat următoarele:

 • Pacienții se simt ignorați de societate per general;
 • Avem cazuri când familia devine sprijin în această perioadă dificilă;
 • Personalul medical din spital își face de multe ori strict meseria, fără a intra în multe detalii despre starea psihologică, fizică a pacienților;
 • Personalul medical din localitatea de resedință este insuficient și foarte ocupat cu alte categorii de pacienți;
 • Cu toate acestea pacienții rămîn mulțumiți de serviciile pe care le primesc;
 • Pacienții solicită metode alternative de tratament,  care ar presupune durată mai scurtă de timp;
 • Mulți dintre pacienți își pierd locurile de muncă, iar după tratament le vine greu să se încadreze în cîmpul muncii;
 • Susținerea financiară este insuficientă,  mai ales pentru familiile unde persoana diagnosticată cu TB a fost/este principalul aducător de venituri în gospodărie;
 • Cele mai practicate activități sunt din domeniul construcțiilor.

De asemenea, ca rezultat s-au formulat un șir de recomandări menite să eficientizeze controlul tuberculozei:

 • Realizarea accesului universal la îngrijire de înaltă calitate pentru toate persoanele cu TB;
 • Reducerea suferinței umane și poverii socio-economice asociate cu TB;
 • Oferirea alternativelor pentru tratamentul staționar;
 • Protejarea populației vulnerabile față de TB, TB/HIV si TB-MDR;
 • Sprijinirea dezvoltării de noi instrumente și utilizarea lor în timp util și eficient;
 • Protejarea si promovarea drepturilor omului în îngrijirea și controlul TB.
Activitățile au fost realizate  în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Focus Groups

Association „SMIT” has conducted during April-June 2016 a series of Focus Groups within the upcoming study „Patient’ satisfaction with TB related services”.

Focus Group, as a method, is a form of discussion where 7-8 participants are guided by a moderator to discuss focused questions. The Focus Groups have been hold in 4 rayonal centres of the phtisyopulmonology departments. All the participants are patients with sensitive and drug-resistant TB under treatment.

This activity is aimed to evaluate TB patients’ satisfaction in relation with their problems and necessities; medical and psychosocial support; personal attitude towards impatient and outpatient treatment, etc.

The main conclusions are as follows:

 • Patients, feel ignored by the society, per general;
 • There are cases when family is of great support during this difficult time of treatment;
 • Hospital health care does often strictly their job without going into many details about the patients’ psychological and physical condition;
 • Ambulatory health care is limited by number and sometimes very busy with other types of patients;
 • However, patients are satisfied with the quality of health services they receive;
 • Patients would prefer alternative methods of treatment, which means less time in treatment;
 • Many patients lose their jobs because of the disease, and it is hard to come back to work /to get a job after the treatment;
 • There is no sufficient financial support, especially in those cases where the person diagnosed with TB used to be the main financial supporter of the family;
 • The most practiced activities are in construction.

The main recommendations:

 • Provide universal access to high quality care for all people with TB;
 • Reduce human suffering and social-economic burden associated with TB;
 • Offer alternatives for inpatient treatment;
 • Support the development of new tools and their timely and efficient use;
 • Protect vulnerable populations against TB, TB/HIV, MDR-TB;
 • Protect and promote human rights in TB control and care.
The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: