Semnarea Memorandumului dintre PNCT și OSC- urile active în TB


ENGLISH

La data de 29 septembrie curent,  a avut loc semnarea Memorandumului de Coloaborare între Organizațiile Societății Civile active în TB și Programul Național de Control al Tuberculozei.

Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău, în încinta Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. Participanți la eveniment au fost: Programul Național de Control în TB, Centrul Politici și Analize în Sănătate PAS, Fundația SOROS/Moldova, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova “SMIT” (mun. Bălți), Asociația Obștească „AFI” (mun. Chișinău), Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” (mun. Bălți), Parteneriat necomercial „Aktiv” (or. Bender), Centrul de Dezvoltare în Sănătate „AFI Anenii Noi” (or. Anenii Noi), Centrul de Asistență Socială „Casa Speranțelor” (or. Soroca), Asociația Psihologilor din Tighina (or. Căușeni).

Memorandumul dat are drept obiectiv constituirea unui cadru de colaborare și facilitare, cu un caracter non-exclusiv, în domenii de interes comun, prin implementarea și realizarea obiectivelor PNCT, în vederea reducerii poverii tuberculozei în Republica Moldova.

Scopul prezentului Memorandum constă în eficientizarea implicării organizațiilor societății civile drept parteneri de încredere în realizarea direcțiilor de acțiuni ale PNCT.

Ana Ciobanu: „Memorandumul este un cadru de colaborare între Programul Național și Organizațiile Societății Civile cu cîteva princiipii de colaborare , cel al participării, transparenței, egalității, independenței și confidențialității.”

Viorel Soltan: „Noi vedem acest Memorandum ca un pas spre îmbunătățirea Advocacy, o conlucrare mai strînsă între Ong-uri și Programul Național, o posibilitate pentru Republica Moldova de a modifica sistemul de sănătate pr orientarea serviciilor sale direct pe pacient. Astfel, privim acest Memorandum ca un mecanism care prin conlucrarea comună orienteză serviciile pe persoană.”

Oxana Rucșineanu: „Reducînd timpul petrecut în staționar și micșorînd numărul de paturi, noi în principiu schimbăm statutul maladiei de tuberculoză și reducem stigmatizarea pacientului, iar tuberculoza nu este așa cum am perceput-o pînă acum. Astfel societatea va înțelege că pacientul de tuberculoză poate fi tratat eficient și în condiții de ambulator.”

Prin semnarea memorandumului se menționează importanţa consolidării implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei și necesitatea fortificării relațiilor mutuale de cooperare.

Memorandumul de colaborare PNCT si OSC

Declaratia OSC in controlul TB

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Signing of Memorandum between NTP and Civil Society Organizations working in TB care

On September 29, 2016, a Memorandum of Collaboration between Civil Society Organizations Working in TB care and control and the National Program for Control of Tuberculosis was signed.

The event took place in Chisinau hosted by Institute of Phthisiopulmonology “Chiril Draganiuc”. Representatives of The National Program for Control of TB, Center for Health Policies and Studies (PAS Center), the Soros-Moldova Foundation, the “SMIT” National Association of Tuberculosis Patients of Moldova (Balti municipality), “AFI” Public Association (Chisinau municipality), “Youth for the Right to Life” Public Association (Balti municipality), “Aktiv” non-profit partnership (Bender city), “AFI Anenii Noi” Center for Health Development (Anenii Noi city), “House of Hope” Center for Social Assistance (Soroca city), Association of Psychologists of Tighina (Causeni city) attended the event.

The goal of the Memorandum is to streamline the involvement of civil society organizations as trusted partners in implementation of National TB Program.

According to Ana Ciobanu, the coordinator of the National Program for Tuberculosis Prevention and Control, the Memorandum is a framework for collaboration between the National Program and civil society organizations with a set of collaboration principles: participation, transparency, equality, independence and confidentiality.

Viorel Soltan, the director of the PAS Center, stated that he sees this Memorandum as a step towards improving advocacy, towards closer cooperation between NGOs and the National Program, a possibility for Moldova to change the healthcare system by targeting its services directly on the patient. Thus, he views this Memorandum as a mechanism that targets services on the person through joint collaboration.

Oxana Rucsineanu, the programmes director of SMIT Association mentioned that: “By reducing the time spent in hospital and the number of beds, we basically change the status of tuberculosis as a disease and reduce the stigma of [TB] patients, since tuberculosis is not such as we used to perceive it. Thus, society will understand that tuberculosis patients can be efficiently treated in outpatient settings, as well”.

By signing the Memorandum, parties to it note the importance of strengthening the involvement of communities and civil society organizations in TB control and the need to strengthen mutual relations of cooperation.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: