APL Stefan Voda: „Primarii vad problema dintr-un punct de vedere diferit de cel al medicilor …” / Stefan Voda LPA: „The mayors’ point of view differs from doctors’…”


ENGLISH

Miercuri, 30 noiembrie 2016

Asociația Naționala a Bolnavilor de TB din RM „SMIT” a încheiat luna noiembrie cu una din cele mai active mese rotunde destinate promovării tratamentului ambulator în tuberculoză, desfășurate la Ștefan Vodă.

La ședința, dedicată discuțiilor cu reprezentanții autorităților publice, au participat, de asemenea, reprezentanți ai asistenței medicale primare, serviciului ftiziopneumologic și centrului de sănătate publică din raionul Ștefan Vodă.

La Ștefan Vodă s-a discutat despre posibilitățile de implicare a administrației publice locale în controlul tuberculozei, atât în etapa de identificare a cazurilor potențiale de TB, cât și în soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele afectate, în special pacienții aflați în tratamentul ambulator.

Asociația SMIT a subliniat necesitatea de consolidare a eforturilor APL și AMP pentru a soluționa problemele aferente TB în localitate. Unii participanți au susținut ideea că pentru a delega anumite competențe și responsabilități , este necesară acoperirea financiară. O soluție, în acest sens, ar fi un demers din partea instituțiilor relevante  sau societății civile către autorități prin care să se solicite revizuirea cadrului legal care ar permite planificarea resurselor financiare destinate controlului tuberculozei în bugetele locale.

„Discuțiile sunt aprinse, pentru că primarii doresc să se implice mai mult, dar trebuie să luăm în considerare faptul că ei văd problema dintr-un punct de vedere diferit de cel al medicilor, adică din perspectiva întregii comunități și întregului spectru de probleme cu care se confruntă” a enunțat Președintele Raionului Ștefan Vodă, dl Nicolae Molozea.

Activități ulterioare care au fost planificate în cadrul ședinței au fost revizuirea componenței echipei teritoriale multidisciplinare Ștefan Vodă și a activității acesteia, precum și elaborarea unor programe teritoriale eficiente de control al tuberculozei.

Vezi articolul „Masa rotunda AMP Ștefan Vodă”

Până în prezent, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei, au fost desfășurate 15 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Stefan Voda LPA roundtable

Wednesday, November 30, 2016

Moldova National Association of Tuberculosis Patients “SMIT” has held in Stefan Voda one of the most active roundtables in promoting outpatient treatment in TB.

During the meeting, held for the mayors and representatives of the rayon Local Public Administration, the representatives of Primary Health Care, Phtysiopneumology and Public Health Centre have been present as well.

Possibilities for the involvement of LPA in TB control have been discussed, both at the phase of finding the potential TB cases, and at solving problems affected people face, especially in the outpatient treatment.

SMIT has underlined the need to strengthen LPA and PHC efforts to solve TB related problems in a community. Some of the participants have supported the idea that financial coverage is needed for any overtaken responsibility.

So, one of the solutions would be an initiative from  relevant institutions or from civil society directed to public authorities requiring legal framework revision to allowing finance resource planning for TB control in local budgets.

“The discussion is hot because mayors wish to be more actively involved. Still, it has to be understood that mayors’ point of view differs from doctors’, it depends on the entire spectrum of problems the community faces”, stated Nicolae Molozea, Chair of the Stefan Voda rayon.

Other future activities that have been suggested at the meeting, were the review of the existing structure and activity of Stefan Voda multidisciplinary territorial team and the development of efficient territorial programs in TB control.

Please visit the article „Stefan Voda PHC Rountable”

Association “SMIT” held 13 roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: