Masă rotundă AMP Telenești / Telenești PHC roundtable


ENGLISH

Miercuri, 7 decembrie 2016

Prima masă rotundă TB-REP a lunii decembrie s-a desfășurat la Telenești, unde Asociația SMIT și reprezentanții Asistenței Medicale Primare din raion au discutat pe marginea tratamentului ambulator în tuberculoză.

Pe lângă recomandările actuale ale OMS care vizează scăderea ratei spitalizării și a duratei tratamentului anti-tuberculos, s-a discutat de asemenea și despre rolul asistenței medicale primare în acest proces.

Experiența actorilor implicați în controlul TB, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, arată că complianța pacientului la tratament depinde de durata tratamentului și este influiențată mult de atitudinea celor aflați în jurul acestei persoane: familie, comunitate, medici, ș.a.

Reprezentanții asistenței medicale primare se pot implica mai eficient în controlul TB abordând problema cu o atitudine pozitivă față de pacient, devenindu-i prieten și comunicând cu el.

„Câteva pastile împotriva reacțiilor adverse ale medicamentelor anti-tuberculoase pot fi instrumentul esențial pentru a construi încrederea dintre pacient și medic, precum și pentru a-l menține în tratament. Noi vrem să Vă mulțumim pentru lucrul pe care îl faceți zi de zi, un lucru deloc ușor. Aceasta este comunitatea noastră, familia noastră și fiecare din noi este responsabil să contribuie la sănătatea acestei comunități” a spus Stela Draguțan, Consultant în cadrul Asociației SMIT.

Până în prezent, în comun acord cu Programul Național de Control al Tuberculozei, au fost desfășurate 16 mese rotunde cu Administrația Publică Locală și Asistența Medicală Primară privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză și rolul acestora în controlul TB.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Telenesti PHC roundtable

Wednesday, December 7th 2016

The first TB-REP roundtable of December has been held in Telenesti, where the outpatient TB treatment has been discussed with the representatives of Primary Health Care.

Besides the current WHO recommendations aiming the decrease of  hospitalization rate and the duration of TB treatment, the role of PHC in these processes have been discussed.

The experience of the actors involved in TB control, both nationally and internationally shows that patients’ adherence to treatment depends a lot on its duration and the attitude of those around: family, community, doctors, etc.

Primary Health Care representatives could engage more effectively in TB control by tackling the issue with  attitude towards patient, communicating with him and becoming his friend.

“Some pills to treat adverse effects of TB drugs can be an essential tool to build trust between patient and doctor, as well as to keep the patient in treatment. We want to thank you for the work you are doing every day, a really hard work. We must not forget that our community is our family, and each of us is responsible for contributing to its health” stated Stela Dragutan, SMIT Consultant.

Association “SMIT” held 16 roundtables of information and awareness with the Local Public Administration and Primary Health Care on transition to outpatient treatment of TB, in agreement with the National TB Control Program.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: