Masa rotundă comună APL și AMP Edineț / LPA and PHC Edinet joint round table


ENGLISH

Marți, 28 februarie curent, Echipa SMIT a desfășurat o masă rotundă cu reprezentanții autorităților publice locale și asistenței medicale primare din raionul Edineț.

Edineț este cel de-al 12-lea raion în care s-a discutat despre eficientizarea controlului tuberculozei prin implementarea modelelor de îngrijire centrate pe pacient. La întrunire au participat și reprezentanți ai asistenței sociale, departamentului raional de ftiziopneumologie și Centrului de Sănătate Publică Edineț.

Larisa Nistor, ftiziatru: „Tuberculoza poate fi tratată. Avem suportul financiar lunar pentru procurarea produselor  alimentare în sumă de 980 lei pentru pacienții cu TB-MDR și de aproximativ 1050 lei destinați  pacienților cu TB sensibilă. Aceste instrumente motivaționale sunt foarte eficiente în prevenirea întreruperilor în tratament și recidivelor.”

Oxana Rucșineanu: „Spusele doamnei ftiziatru subliniază, încă o dată, faptul că pe lângă mulți alți factori de natură socială, stimulentele economice sunt măsuri necesare în controlul TB.”

Anatolie Gudumac, primar al s. Trinca: „Noi nu mai avem nevoie de reforme „de dragul reformelor” care nu se implementează până la capăt. Este absolut necesar ca serviciile preluate de la instituțiile supuse optimizării  să fie în continuare prestate, la o calitate înaltă. Noi avem nevoie de reforme care să aibă impact pozitiv direct asupra cetățeanului de rând.”

Printre provocările care ar influiența aplicarea eficientă a modelului de îngrijire centrat pe pacient au fost menționate:

  • Deficitul de cadre medicale la nivelul asistenței medicale primare;
  • Aplicarea tratamentului TB de scurtă durată;
  • Elaborarea unor instrumente financiare care să susțină cooperarea AMP-APL, etc.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri

Edinet LPA and PHC joint roundtable

On Tuesday, February 28th, SMIT team has held a roundtable with the representatives of Local Public Administration and Primary Health Care from Edinet rayon.

Edinet is the 12th rayon were the strengthening TB control by implementing TB patient-centered care has been discussed. The meeting was also attended by representatives of social assistance, rayon phtisyopneumology department and the Centre of Public Health Edinet.

Larisa Nistor, phtisyopneumologist stated: “Tuberculosis can be treated. We have the monthly financial support as food incentives in the amount of  980 lei for patients with MDR-TB and about 1050 lei for patients with sensitive TB. These motivational packages are efficient instruments to prevent interruptions and relapse during TB treatment.”

Oxana Rucșineanu: “The saying of Dr. Nistor highlights, once again, that besides many other social factors, economic incentives are needed measures in TB control.

Anatolie Gudumac, Mayor: “We no longer need reforms “for the sake of reforms” that are not fully implemented. It is necessary the services taken from institutions subject to further optimization to be continuously performed and improved for a better quality. The reforms we need must have a direct positive impact on the citizen’s life.”

Among the challenges that influence the effective implementation of patient-centered care were mentioned:

  • Shortage of Human Resources at primary health care level;
  • Shorter TB cure regiments needed;
  • Financial instruments to support interaction between LPA and PHC developed.
The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: