Primul an de TB-REP în Moldova – rezultate / First year of TB-REP in Moldova – achievements


La 1 martie 2016, Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză „SMIT” lansa proiectul „Împreună în controlul tuberculozei”, parte a programului regional EECA (TB-REP). Scopul principal al proiectului a urmărit eficientizarea controlui TB şi TB-MDR (multidrogrezistentă) prin consolidarea unui  mediu favorabil tratamentului ambulator.

Pe parcursul unui an de activitate, Asociația SMIT a desfășurat 1 studiu privind influența spitalizării de durată asupra vieții psiho-sociale a pacientului cu TB, precum și 1 studiu care evaluează nivelul de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și sociale acordate pe perioada tratamentului.

În rezultatul efectuării studiului “Impactul spitalizării asupra vieţii psiho-sociale a pacientului” s-a concluzionat faptul că tratamentul instituționalizat de lungă durată poate rezulta în ruperea definitivă a relațiilor pacientului cu TB cu familia sa şi cu grupul social din care facea parte anterior. Stilul de viaţă al pacientului are de suferit per ansamblu, fiind influenţat de diminuarea venitului, pierderea statutului profesional anterior și rolului în societate, iar limitarea comunicării interpersonale este, adesea, resimţită de către persoană, ca o excludere socială. Întreruperea pe o durată substanțială de timp sau chiar retragerea din viaţa socială sunt resimţite de către pacienţi ca fiind un eveniment psihotraumatizant cu diverse consecinţe negative, manifestate prin pierderea motivaţiei, depresii, iritabilitate, insomnii, setimentul inutilităţii etc.

Viziunea celui de-al doilea studiu – „Evaluarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și sociale acordate pe perioada tratamentului” și-a propus să examineze și să evalueze nivelul de satisfacție a pacienților cu tuberculoză din Republica Moldova în raport cu serviciile ale căror beneficiari devin în perioada tratamentului antituberculos. Astfel, s-a realizat analiza cererii pacientului pentru acces și calitate îmbunătățită a serviciilor. Acest studiu de evaluare urmează a fi folosit pentru aplicarea doleanțelor pacienților în procesul de consolidare a programelor de control al tuberculozei din Republica Moldova.

În 12 raioane din Republica Moldova (vezi infografic mai jos) au fost organizate ședințe de informare și sensibilizare a reprezentanților Administrației Publice Locale și Asistenței Medicale Primare privind tranziția lentă la tratamentul ambulator și promovarea metodelor de îngrijire centrate pe pacient. Aceste ședințe s-au rezumat prin semnarea declarațiilor comune de angajament al decidenților locali în controlul tuberculozei.

„Strategia de Advocacy privind tranziția la modelul ambulator de tratament în TB” a fost elaborată reieșind din realitățile actuale, dar și de cele ale organizațiilor societății civile active în TB, care au fost consultate pe parcursul a 3 mese rotunde desfășurate în perioada iulie-septembrie 2016.

În scopul consolidării implicării societății civile în controlul TB, la 29 septembrie 2016, la inițiativa asociației SMIT, a avut loc semnarea „Memorandumului de Colaborare între Organizațiile Societății Civile active în TB și Programul Național de Control al Tuberculozei”, act la care au aderat 11 ONG-uri din Republica Moldova (LINK).

Un alt pas important spre consolidarea implicării ONG-urilor în controlul TB, a fost instruirea axată pe „Asigurarea durabilității programelor desfășurate în controlul TB”, activitate moderată de către Maxim Demchenco, directorul „Light of Hope”(Ucraina), organizație cu succes în acest sens, și care este în prezent partener în programele locale și regionale de control TB în Ucraina (LINK).

În ianuarie 2017, echipa SMIT a avut o întrevedere cu Oxana Domenti, Președinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova.  Discuția a fost axată pe modelele de tratament în tuberculoză centrate pe pacient, totodată, ținând cont atît de solicitările pacienților, cît și de îngrijorările asistenței medicale primare și aleșilor locali din cele 12 raioane vizitate pe parcursul primei etape de proiect (LINK).

Smith & Sons

First year of TB-REP in Moldova – achievements

On March 1, 2016 National Association of TB Patients (SMIT) started implementation of the “Together  to control tuberculosis” project which is a part of TB-REP. The main purpose of the project is to increase effectiveness of control over tuberculosis (TB) and multi-drug resistant tuberculosis (TB-MDR) basing on implementation of improved models of care delivery to the TB patients.

Over the past year, SMIT Association conducted two analytic surveys ofimpact ofextended hospital stay over the psychosocial life of TB patients and on level of satisfactionof TB patients withTB medical and social services.

As a result of the Impact of Hospitalization on the Psychosocial Life of Patientsstudy, it was concluded that long-term treatment in a medical institution could lead to rupture of relationships of the patient with his family and the social network. The patient’s lifestyle in general suffers from a decline in income, loss of previously held professional status and role in society, and restriction of interpersonal communication is often perceived by person as social alienation. Interruption for a significant period of participation in the life of society, and even withdrawal from it are perceived by the patients as a traumatic event with various negative consequences manifested in the loss of motivation, depression, irritability, insomnia, a sense of own uselessness, etc.

The second survey, „Assessment of the satisfaction level of TB patients with medical and social services provided during the treatment period”, was aimed at studying the range of services provided to patients, level of satisfaction and developing recommendations aimed at improving TB control programs in the Republic of Moldova.

Informational meetings with the representatives of local authorities and primary health care were heldin 12 districts of the Republic of Moldova, focusing on the need for a gradual transition to outpatient TB treatment and development of people-centered medical service delivery models. These meetings resulted in signing of joint declarationsin the field of TB control with local public authorities.

Basing on the conducted surveys, and making use of the data of civil society institutions actively working in the field of TB control, who were consulted during three round tables (July-September 2016), a Strategy of public campaign for transition to an outpatient model of TB treatment was developed.

In order to strengthen participation of civil society in TB control, on September 29, 2016, at the initiative of the SMIT Association, a Memorandum of Cooperation was signed between civil society organizations active in the field of TB control and the National TB Control Program, which was joined by 11 NGOs from the Republic of Moldova.

Another important step towards strengthening NGOs participation in TB control was the training to ensuring the sustainability of tuberculosis support programs, conducted by Maxim Demchenko, head of”Light of Hope” (Ukraine), which has made remarkable progress and has been currently a partner of local and Regional TB control programs in Ukraine.

In January 2017, the SMIT team held a meeting with Oxana Domenti, Chair of theCommission onSocial Protection, healthcare and family ofthe Parliament of the Republic of Moldova. The discussion touched upon the models of patient-centered TB treatment, taking into account both the patient needs and the aspects of concern for the representatives of primary health care and local public authorities from the 12 districts visited during the first phase of the project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: