Soroca – toți actorii în controlul TB își consolidează eforturile / Soroca rayon – all TB control actors strengthen their efforts


ENGLISH

Joi, 18 mai 2017

Anul II al proiectului regional TB-REP în Moldova a debutat în raionul Soroca, unde a întrunit reprezentanții Autorităților Publice Locale, Asistenței Medicale Primare și de specialitate, precum și membrii societății civile într-o ședință pentru a discuta despre tratamentul în TB centrat pe pacient.

Virginia Candeba, Medic epidemiolog, Centrul de Sănătate Publică Soroca: „Chiar dacă se lucrează mult în acest sens, avem încă multe deficiențe la capitolul control al tuberculozei. Tuberculoza afectează populația activă, oameni care muncesc ca să își întrețină familia. Situația social-economică influențează aderența la tratament, iar cei care nu au alternative de venit, sunt nevoiți să abandoneze tratamentul ca să lucreze, și revin la medic doar când starea lor se agravează. Pentru un control eficient al TB este necesară evaluarea fiecărui caz în parte, inclusiv situația economică a familiei și implicarea autorităților cu instrumente care să susțină familiile care au nevoie.”

Svetlana Cealan, Șef al Centrului de Sănătate Soroca: „Medicul de familie este un companion al pacientului pe întreaga durată a tratamentului. Dar eu văd eficiența tratamentului doar prin conlucrarea tuturor – pacient, medic, autorități publice locale”.

Valentina Onica, Director al Asociației Obștești „Casa Speranțelor”, membră a Platformei Organizațiilor Societății Civile active în controlul TB, a reiterat disponibilitatea organizației și a resurselor acesteia pentru susținerea cauzei răspunsului TB în raion.

Artur Cerari, liderul comunității romilor din spațiul CSI, și-a exprimat suportul în readucerea la tratament a pacienților care au abandonat tratamentul: „Eu sunt gata în orice moment să mă implic, acolo unde este nevoie”.

Incidența globală prin tuberculoză în raionul Soroca la 100 000 de locuitori a crescut din 2015, când era de 68,9 până la 76,9 în 2016 (Date publicate în Raportul Centrului Național de Management în Sănătate: Indicatorii preliminari privind sănătatea populaţiei şi rezultatele de activitate ale instituţiilor medico-sanitare pe anii 2015 şi 2016).

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

 

Soroca Roundtable

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

The second TB-REP Moldova year started in Soroca rayon, by gathering the representatives of Local Public Authorities, Primary and Specialized Health Care, and civil society members to discuss patient-centred care.

Virginia Candeba, Epidemiologist, Soroca Public Health Centre: „We work a lot in this direction but we still have a lot of issues related to TB control. This disease affects, first, active population, people who work hard to support their families. The social-economic situation influences the adherence to treatment. Frequently, TB people with no income alternatives have to interrupt or abandon the treatment and go to earn a living. When it happens, they return in worse medical condition.

For an efficient TB control an individual case management is needed, describing family economic situation. Thus the engagement of local authorities to support these families is essential.”

Svetlana Cealan, Head of the Soroca Health Centre: „The family doctor should be a fellow for patient during the whole treatment period. But I see the efficiency only through all actors’ cooperation – patient, doctor, local public authorities and civil society”.

Valentina Onica, Director of the NGO „Casa Sperantelor”, member of the Platform of TB Civil Society Organizations, has reiterated the availability of the civil society and its resources to support TB response in the rayon.

Artur Cerari, leader of the Roma community in CIS countries, expressed his support in returning to treatment patients who had failed it: „I am ready to get involved at any time, where and when there is a need.”

The TB global incidence per 100 000 people in rayon has raised from 2015, when it was 68,9 to 76,9 in

The TB global incidence in Soroca rayon – 68,9 and 76,9 per 100 000 population reported in 2015 and 2016  by National Health Management Centre.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: