Masă rotundă: „Consolidarea implicării comunitare în răspunsul la TB” / Round table: „Building capacity for engaging civil society in TB response”


La 18 iulie Organizațiile Societății Civile active în TB s-a întrunit pentru a discuta pe marginea consolidării implicării comunitare în răspunsul la tuberculoză.

Agenda evenimentului a inclus discuții asupra cooperării dintre ONG-uri și structurile guvernamentale responsabile de controlul maladiei, inclusiv centrele comunitare.

Oxana Rucșineanu, Director de proiect al AO „SMIT” a prezentat Documentul de poziție în susținerea modelelor de tratament axate pe persoană. Documentul urmărește acordarea unei priorități mai mari a TB pe agenda politică și se axează pe 3 piloni: viziunea pacientului, exprimată în rapoartele din primul an de activitate a TB REP în Moldova; creșterea nivelului de implicare a comunității în controlul TB; precum și reflectarea îngrijorărilor și viziunii autorităților publice locale și personalului medical, formulate în primul an TB-REP.

Paul Sommerfeld și Yuliya Chorna, membri al delegației de monitorizare TB Europe Coalition, au moderat un exercițiu în cadrul căruia reprezentanții societății civile au dezbătut rolul ONG-urilor în răspunsul la TB și au definit o serie de instrumente de colaborare dintre ONG-uri și instituțiile de stat responsabile în domeniu.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

 

ENGLISH

On July 18th, TB Civil Society Organizations have met to discuss the strengthening of community involvement in TB response.

The event agenda included discussions on cooperation between NGOs, governmental actors in TB control and care and community centers.

Oxana Rucsineanu, Project Director, has presented the Position Paper in support of patient-centered models of care. The document demands the prioritization of TB on the political agenda and focuses on three pillars: TB people’s perspectives, expressed in the reports of the first TB-REP year in Moldova; the need to increase the community involvement in TB response and reflecting the concerns and suggestions of local public authorities and primary health care.

Paul Sommerfeld and Yuliya Chorna, members of the TB Europe Coalition Monitoring Delegation,have moderated an exercise in which civil society representatives debated on the role of NGOs in driving the TB and defined several tools for collaboration between NGOs and governmental institutions.
The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: