TB-REP in raionul Comrat / TB-REP in Comrat Rayon


ENGLISH

Miercuri, 20 septembrie 2017, în orașul Comrat s-a desfășurat o masă rotundă cu participarea actorilor implicați în controlul TB. Evenimentul a fost axat pe două teme: prima parte a fost dedicată programului TB-REP, în cadrul căruia participanții au fost informați despre necesitatea de orientare a serviciilor în TB pe pacient, pentru un mai bun răspuns la TB, iar cea de-a doua parte a inclus discuții asupra examinării persoanelor din grupul de risc din raionul Comrat, în contextul proiectului finanțat de către Fundația SOROS Moldova și implementat de către organizațiile societății civile.

Maria Arabaji, Șef al Centrului de Sănătate Comrat: Cel mai activ rol în diagnosticarea tuberculozei îl au medicii de familie. Cine altul dacă nu medicul de familie cunoaște cel mai bine toate detaliile despre pacient, ce mod de viață duce, care sunt relațiile cu familia, sau chiar cum arată de obicei… Noi înțelegem importanța activității noastre și încercăm să ne facem lucrul cât mai bine. Suntem recunoscători, de asemenea, societății civile pentru suportul pe care îl acordă, inclusiv și pentru posibilitatea de a examina un număr mai mare de persoane din grupul de risc.

Reprezentanta Centrului Comunitar pentru Susținerea Pacienților cu TB a subliniat faptul că, pacienții trec cu dificultate prin clipele de diagnosticare a TB, iar și mai greu primesc această noutate persoanele din mediul lor apropiat: rude, prieteni, etc. Astfel serviciile trebuie să fie orientate atât spre susținerea pacienților, cât și spre susținerea, educarea și informarea contacților acestora.

Diana Condrațchi, Medic ftiziopneumolog, reprezentantă a Institutului Chiril Draganiuc a informat participanții despre cele mai recente cercetări, care, au demonstrat faptul că chiar după prima doză de medicamente, administrată corect, bacilul de tuberculoză își pierde virulența, iar pacientul poate să se afle în societate fără risc de a infecta pe altcineva. Acest argument demonstrează, încă o dată, faptul că suntem în siguranță aflându-ne lângă o persoană cu TB care urmează un tratament corect.

Ziua s-a încheiat cu o vizită a echipei SMIT la Centrul Social Regional „Împreună pentru Viață”. În cadrul acesteia, reprezentanții organizațiilor au împărtășit experiența în lucrul cu beneficiarii și partenerii.

CSR „Împreună pentru Viață” începând cu anul 2012 prestează servicii în suportul persoanelor HIV-pozitive, iar din 2016 și în suportul persoanelor afectate de TB. Centrul este partener al AO SMIT în cadrul Platformei Organizațiilor Societății Civile active în TB.

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Comrat roundtable

Wednesday, September 20th 2017, Comrat has hosted a roundtable with participation of the rayon TB actors. The event has been focused on two subjects: first part has been comitted to TB-REP and its cause to promote patient-centered TB services for better TB response, and the second part has included discussions on examination of people from the risk group in Comrat rayon, in the context of the project  financed by SOROS Moldova Foundation and implemented by civil society organizations within the country.

Maria Arabaji, the Head of the Comrat Health Centre: „Family Doctors play an active role in TB diagnosis. Who else, but the family doctor, knows better all the details about patient, the way his life goes, his relations with family members, the way he usually looks… We fully understand the importance of our work, and we try to do our best. Also, we are grateful to civil society for its support and for the opportunity to examine more people in the risk group.”

The representative of the Community Center for TB patients has underlined the fact that patients ecounter with difficulty the TB diagnosis, but in the same time it is hard as well, for people from their environment to undrestand TB. So, TB services should be orientented both to supporting TB patients and to supporting, educating and informing their contacts.

Diana Condrațchi, Phtisiopneumologist, the representative of Chiril Draganiuc Institute, has informed the event’s participants about the results of the reasearches that prove that after the first properly taken dose of medication, the TB bacillus loses its virulence, and the patient may follow a community based treatment without any risk to infect someone. This argument demostrates once again that we are safe near a person with TB who is following an adequate treatment.

The day ended with a visit of SMIT team to the Social Regional Centre „Împreună pentru Viață”. The representatives of both organizations have shared experience in working with beneficiaries and their partners.

Since 2012  „Împreună pentru Viață”  has provided services supporting HIV-positive people and since 2016 has been involved in suporting people affected by TB. The Centre is SMIT’s partner within the Platform of Active in TB Civil Society Organizations.

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: