TB-REP la Ungheni: „Tuberculoza nu este numai a medicinii, ci a întregului sat și raion” / TB-REP in Ungheni: „TB issue should be adressed by the hole community and rayon”


English

Marți, 21 noiembrie curent, în Raionul Ungheni s-a desfășurat o masă rotundă în cadrul TB-REP cu genericul „Împreună în controlul TB: eficientizarea controlului TB și TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambulator”.

Reprezentanții Administrației Publice Locale, Programului Național de Control al Tuberculozei, serviciului ftiziopneumologic, Centrului de Sănătate Publică, și ai Centrelor de Sănătate din raionul Ungheni s-au întrunit pentru a discuta problema tuberculozei și consolidarea forțelor în controlul TB.

Pavel Rucșineanu, Președinte al Asociației SMIT: „Echipa noastră cunoaște despre tuberculoză nu din auzite, ci trăind povara ei pe propria piele. Membrii asociației sunt foști pacienți sau rude ale pacienților. Personal am fost bolnav de această maladie, m-am tratat și cred că intră în responsabilitatea, inclusiv și a mea, de a vorbi despre tuberculoză și problemele cu care se confruntă oamenii afectați de aceasta.”

Emilia Dadus, Medic ftiziatru: „Vorbind în cifre absolute, în 2013 am depistat  98 cazuri, 2014 – 74 cazuri, 2015 – 96, 2016 – 72, iar pentru 9 luni ale anului 2017 avem 70 cazuri depistate. Din acestea, cazuri distructive au fost depistate, după cum urmează: 2013 – 44 cazuri, 2014 – 20 cazuri, 2015 – 26 cazuri, 2016 – 20 cazuri, iar în 2017, până în septembrie – 22 cazuri cu distrucții. 22 cazuri cu distrucție din totalul de 70 noi este o cifră foarte înaltă. Aceasta ne vorbește despre o depistare tardivă. Dacă în anii trecuți cazurile TB cu distrucții erau depistate preponderent în rândurile migranților, anul acesta, 14  cazuri sunt migranți, 12 sunt oameni care locuiesc și activează în țară, în localitățile noastre.

La capitolul mortalitate TB, avem următoarea situație: 2013 – 14 cazuri, 2014 – 15 cazuri, 2015 – 9 cazuri, 2016 – 6 cazuri, iar în 9 luni ale anului curent – 9 cazuri, iar ținând cont de faptul că încă 3 persoane au mai decedat până în ziua de azi, atunci avem 12 cazuri. Din aceste 12 cazuri, 2 au fost depistate post-mortem, la 3 – cauza decesului a fost alta decât TB, toți ceilalți decedând din cauza tuberculozei.  Aceasta este, iarăși o cifră foarte înaltă, care intră în categoria cazurilor de TB depistate tardiv. Niciunul dintre persoanele decedate nu a fost peste hotare, toți s-au aflat în comunitate, printre noi, zi de zi.

Un alt subiect care ne doare foarte mult, sunt abandonurile și eșecurile în tratament: 2013 – 0 eșec și abandon, 2014 – 1 eșec și 1 abandon, 2015 – 0 eșec și 4 abandon, 2016 – 8 eșecuri și 4 abandon, 2017 (9 luni) – 4 eșecuri și 6 abandonuri. Eșecul în tratament vorbește despre tratamentul care nu se supraveghează, iar pacienții nu primesc medicamentele zilnic și corect. Astfel se formează rezistența la medicamentele primare și apar cazurile de TB-MDR.

Tuberculoza nu este numai a medicinii, ci a întregului sat și raion. Tratamentul ambulator aduce pacientul în responsabilitatea noastră, a asistenței medicale primare, care trebuie să dirijeze bolnavul, să îl vadă zilnic. Din totalul de 70 cazuri noi, doar 30 au fost internați.”

Diana Condrațchi, Reprezentant al Programului Național de Control al Tuberculozei: „Există abandonuri în diverse domenii ale medicinii. Dificultățile în urmarea conștiincioasă și corectă a tratamentului se consideră a fi o stare normală a organismului uman, de aceea este nevoie de suport și încurajare continuă pentru pacienți în procesul tratamentului. ”

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Tuesday, November 21st in Ungheni rayon a TB-REP roundtable has been held on strengthening a people-centered treatment.

The representatives of Local Public Administration, National TB Program, Phtiziopneuomlogical service, Public Health Center and Health Centers for all over the rayon have met to discuss TB issue and cooperation tools in addressing it.

Pavel Rucșineanu, President of the SMIT: “Our team knows about TB not from hearing but from own experience. Former patients and family members of patients are members of the Association. I was personally diagnosed of TB, I’ve got success after a long time treatment and I think it is my responsibility to talk about TB and the problems TB people face daily.”

Emilia Dadus, Phtisyopneumologist: “Speaking in absolute figures, in 2013 we have detected 98 cases, 2014 – 74 cases, 2015 – 96 cases, 2016 – 72 cases and in 9 months of this year, we have 70 detected cases. Out of these, destructive cases are as follows: in 2013 – 44 cases, in 2014 – 20 cases, in 2015 – 26 cases, in 2016 – 20 cases. In 2017, until September, we have 22 TB cases with destruction. 20 of 70 new cases is a very high number. This speaks about late TB detection.

Concerning mortality among TB, we have the following situation: 2013 – 14 cases, 2014 – 15 cases, 2015 – 9 cases, 2016 – 6 cases. In the 11 months of 2017 – 12 cases. Out of these, 2 – have been detected post-mortem, 3 – the death cause was other than TB, all other cases – TB is the cause of death. This is, again, a high indicator which falls into the category of late detected TB. None of the deceased people had been abroad; they were all in the community, among us, every day.

Other painful issues are treatment failures and lost to follow up 2013 – 0 failure and lost to follow up, 2014 – 1 failure, 1 lost to follow up, 2015 – 0 failure, 4 lost to follow up, 2016 – 8 failures, 4 lost to follow up, 2017 (9 months) – 4 failures, 6 lost to follow up. Treatment failure speaks that DOT is not fully supervised and patients do not take daily and correctly the medicines. Thus, resistance to primary drugs may be developed and MDR-TB cases could occur.

TB should be addressed by the whole community. The outpatient treatment brings more responsibility on your shoulders – primary health care, who have to direct the patient and see him daily.”

Diana Condrațchi, NTP Representative: “There are lost to follow up in various fields of medicine. Having difficulties in following a long treatment is considered to be a normal state of the human body, therefore continuous support and encouragement are needed for patients during the whole treatment process.”

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: