TB-REP la Criuleni


(Please scroll down for English)

Miercuri, 31 ianuarie 2018

Echipa SMIT s-a deplasat la Criuleni, unde, a avut o întrevedere cu reprezentanții Administrației publice locale, asistenței medicale primare, serviciului ftiziopneumologie, centrului sănătate publică și ai asistenței sociale din raion.

Pe agenda evenimentului au fost incluse discuții despre tratamentul TB centrat pe persoană, suportul pentru pacienții aflați în tratament ambulator, precum și despre dificultăți cu care se confruntă actorii locali.

O problemă, comună pentru toate raioanele din țară, este situația persoanelor care se află în tratament și nu sunt în stare să asigure financiar pe sine însuși și familia sa. Aceste persoane, conform protocoalelor naționale, nu pot fi încadrate în câmpul muncii, chiar dacă nu mai sunt contagioase. Astfel, mulți bolnavi sunt nevoiți să migreze, renunțând la tratament pentru a-și întreține familia.

Asociația SMIT a lansat un demers către dl Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova și către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin care a solicitat revizuirea și ajustarea cadrului legislativ în raport cu persoanele cu tuberculoză, pentru a garanta dreptul fundamental la protecție socială în perioada tratamentului.

Participanții la întrevedere au concluzionat, că este nevoie de elaborarea planurilor locale de acțiuni în suportul implementării Planului Teritorial de Control al Tuberculozei, aprobat în mai 2017.

 

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Criuleni Roundtable

SMIT held an event at Criuleni, gathering over 60 stakeholders from the rayon, including LPA, PHC, TB service, Public Health Centre and Social Care representatives to discuss TB response in the rayon.

The event agenda focused on discussions about people-centered care in outpatient and constrains local stakeholders face in TB response.

A common issue for all rayons of the country is the TB burden of the people under treatment who endure difficulties in supporting financially their families. According to national regulations TB people are recommended not to work during the treatment period even they are not contagious. Therefore, there are TB people who migrate abroad for a job, giving up the treatment in order to support their families.

SMIT has launched an appeal to Mr. Pavel Filip, the Prime Minister of the Republic of Moldova and the Ministry of Health, Labor and Social Protection, requesting the review and adjustment of the legal framework for TB people to guarantee the fundamental right to social protection during TB treatment.

Participants of the meeting highlighted the need to develop Local/Community TB Control Plans with specific actions to support the implementation of the Territorial TB Control Plan, approved in May 2017

The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: