Împreună în controlul TB la Cimișlia / Together in TB control at Cimișlia


For English Scroll Down 

Joi, 19 aprilie în Raionul Cimișlia s-a desfășurat o masă rotundă în cadrul TB-REP cu genericul   “Împreună în controlul TB “.

Reprezentanții Administrației Publice Locale, Programului Național de Control al Tuberculozei, serviciului Ftiziopneumologic, Centrului de Sănătate Publică și ai Centrelor de Sănătate din raionul Cimișlia s-au întrunit pentru a discuta problema tuberculozei și a consolida forțele în controlul TB.

IMG_0541

Pavel Rucșineanu, Președintele Asociației “SMIT”: “Personal am trecut prin această maladie și m-am tratat, în acest context, cred că sunt obligat să vorbesc despre TB și particip la evenimente, care se desfășoară cu suportul programului național și multor altor actori în domeniul controlului tuberculozei. Principalul scop al acestei mese rotunde este de a uni toate forțele decizionale în lupta cu această maladie și să eradicăm tuberculoza din societate. Tuberculoza nu este problema unei persoane, tuberculoza este problema întregii societăți. Actualmente, se investește mult în depistare, tratament, cercetări, dar situația în Republica Moldova ne arată că mai avem foarte mult de făcut.”

IMG_0593

Tamara Pascari, Medic Șef al Centrului de Sănătate Publică or. Cimișlia : ”Toată lumea cunoaște că tuberculoza este o maladie socială, problema tuberculozei este în vizorul întregii lumi, inclusiv și în Republica noastră, dar și în raionul Cimișlia . Ținînd cont de faptul că noi, dea asemenea, suntem afectați de aceasta maladie, problema tuberculozei a fost abordata în diferite ședințe la diferite niveluri, inclusiv și, recent, în luna martie am abordat problema ce ține de activitatea tehnologică în raionul Cimișlia privind tuberculoza în cadrul ședinței de sănătate publică. Ținem cont de faptul care este sursa de infecție, factorii de transmitere, măsurile care trebuie întreprinse și am sensibilizat toată populația.”

IMG_0554

Situaţia prin tuberculoză în raion

Situația epidemiologică în raionul Cimișlia : ”Populația în 2016 a constituit – 58,809 persoane, adulți – 48,550 , copii – 11,259. Incidența globală prin tuberculoză în 2017 – 78,58 la 100.000 populație, adică 47 de cazuri, în comparație cu 2016 cu – 63,35 la 100.000 populație, adică 38 cazuri, deci se atestă o majorare de 23,7 % .  Cazuri noi de tuberculoză în 2017 – 60,19 la 100,000 de populație (36 cazuri), în 2016 – 51,8 la 100,000 (31 cazuri), mojorare cu 16,2 %. Incidența recidivelor : 2017 – 18,4 la 100,000 de populație (11 cazuri), 2016 – 11,7 la 100,000 de populație (7 cazuri), majorare cu 57,3 %. Cazuri noi la copii – 17,7 la 100,000 populație (2 cazuri), comparativ cu 2016 (1 caz), a constituit 18,88 la 100,000 de populație , majorare cu 100 %. Recidive la copii în 2017 avem – 8,88 la 100,000 de populație, adică 1 caz, în 2016 – 0 cazuri. Morbiditatea prin tuberculoză în 2017 – 6,68 la 100,000 de populație (8 cazuri), comparativ cu 2016, aceeași cifră. Cazuri postmortem 2016 – 2 cazuri.

Astăzi în raionul Cimișlia avem 64 de focare de tuberculoză, dintre care în 2017 – 48 înregistrate, iar de la 1 ianuarie pînă astăzi avem 10 cazuri înregistrate . În total  – 39 de familii afectate, dintre care în 2018 – 6 sunt la evidență. Cele mai multe familii afectate sunt în orașul Cimișlia – 13, în anul curent 5, localitatea Mihailovca – 5, Seremet – 5 și Cenac – 4 cazuri.

Una dintre măsurile de profilaxie este imunizarea, dar noi cu părere de rău, avem persoane, care refuză imunizarea, părinți care nu conștientizează faptul că, astfel protejăm copiii de forme grave.

Ludmila Capcelea, Director IMSP CS Cimișlia : ”Medicii de familie în lucrul de zi de zi au foarte multe activități cu pacienții cu tuberculoză. Se intervine pentru depistarea precoce – cu cît mai devreme depistăm, cu atît este mai bine pentru pacienți, dar și pentru societate. Vreau să chem autoritățile publice locale să ne vină în ajutor atunci, cînd pacientul devine necompleant, pentru că întreruperea tratamentului duce la eșec, iar pacientul riscă să dezvolte o formă mai gravă. “

IMG_0566

Vitalie Gorodnițchi, Medic Ftiziopneumonolog or. Cimișlia: ”Tuberculoza netratată este mortală  –  Persoanele tratate corect – se vindecă! ”

IMG_0561

Această prezentare necesită JavaScript.


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.


On Thursday, April 19th in Cimislia rayon, a round table within TB-REP was held, with the title „Together in TB control”

Representatives of the Local Public Administration, the National TB Control Program, the Phtysiopneumological Service, Public Health Center and District Health Centers from Cimișlia rayon, gathered together to discuss the problem of tuberculosis and strengthen cooperation to end tuberculosis.

Pavel Rucșineanu, President, the SMIT Association:” I personally went through this illness and was treated, in this context, I think I have the moral obligation to talk about TB and participate in events that take place with the support of the national program and many other actors in the field of tuberculosis control. The main purpose of this round table is to unite all decision makers and eradicate tuberculosis in society. Tuberculosis is not a one person’s problem; tuberculosis is the problem of the whole society. Currently, much is being invested in screening, treatment, research, but the situation in the Republic of Moldova shows that we still have a lot to do.”

Tamara Pascari, Medical Officer of the Public Health Center. Cimișlia: „Everyone knows that tuberculosis is a social illness, the problem of tuberculosis is a global one, including in our Republic, but also in the Cimislia rayon. In fact this disease affects us all, the problem of tuberculosis has been addressed in various meetings at different levels, including recently, in March we discussed the issue regarding the activities in the Cimislia rayon on tuberculosis during Public Health Hearings. We keep in mind the source of the infection, the transmission factors, the measures to be taken and sensitize the whole population.

Epidemiological situation in Cimislia district: „The population in 2016 constituted – 58,809 persons, adults – 48,550, children – 11,259. The TB incidence in 2017 – 78.58 per 100,000 population, 47 cases, compared to 2016 with – 63.35 per 100,000 population, 38 cases, which means an increase of 23.7%. New cases of tuberculosis in 2017 – 60,19 per 100,000 population (36 cases), in 2016 – 51,8 per 100,000 (31 cases), by 16,2%. Recurrence: 2017-18.4 per 100,000 population (11 cases), 2016-11.7 per 100,000 population (7 cases), up 57.3%. New cases in children – 17.7 per 100,000 population (2 cases), compared to 2016 (1 case), constituted 18.88 per 100,000 population, up 100%. Relapse in children in 2017 – 8.88 per 100,000 population, 1 case, in 2016 – 0 cases. Tuberculosis morbidity in 2017 – 6.68 per 100,000 population (8 cases), compared to 2016, the same data. Postmortem in 2016 – 2 cases.

Today in Cimislia rayon we have 64 outbreaks of tuberculosis, 48 registered in 2017, and from January till now, we have 10 new registered cases. In total – 39 affected families. Most affected families are in the city of Cimislia – 13, Mihailovca – 5, Seremet – 5 and Cenac – 4.

One of the TB prevention measures is immunization, but we are sorry to have people who refuse immunization, parents who are unaware that we are protecting in this way, children from serious forms of disease.

Ludmila Capcelea, Medical Public Health Institution, Director of Health Center of Cimişlia: „Doctors day-to-day have a lot of activities with TB patients. We need to scale up the interventions for early detection  – the sooner we find TB, the better for both – patients and society. I want to call local public authorities to support us with less compleant patients, because treatment interruptions lead to failure, and such patient risks to develop a more serious form. „

Vitalie Gorodnițchi, Ftiziopneumonolog Doctor : ”Untreated tuberculosis becomes deadly but people following correct treatment successufully recover! ”


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: