Răspunsul Raionului Rezina la Tuberculoză / Rezina TB response


(For English Please Scroll Down)

Miercuri, 2 mai, în Raionul Rezina s-a desfășurat o masă rotundă în cadrul TB-REP cu genericul “Împreună în controlul TB “, dar și prezentat studiul clinic STREAM.

IMG_0803

Reprezentanții Administrației Publice Locale, Programului Național de Control al Tuberculozei, serviciului Ftiziopneumologic, Centrului de Sănătate Publică și ai Centrelor de Sănătate din raionul Rezina s-au întrunit pentru a discuta problema tuberculozei și a consolida forțele în controlul TB.

IMG_0800

Eleonora Graur, Președintele Raionului Rezina: “Asemenea mese rotunde am organizat și în timpul anului în raionul Rezina, dat fiind faptul că această maladie este sub un conctrol strict la noi în raion.  Medicul Șef al Spitalului Raional, Dna Nina Postu a reușit să coordoneze eficient controlul tuberculozei în raionul Rezina. Această maladie merită atenția întregii societăți, dar mai ales prevenirea acestei maladii. Totodată s-au informat bolnavii despre tratamentul tuberculozei în ambulator, dar și în staționar. Noi suntem cei, care trebuie să fim alături acestor bolnavi, să-i convingem și să le explicăm de ce este nevoie să se trateze. Întotdeauna am salutat astfel de mese rotunde, fiindcă numai prin discuție și prin acțiuni concrete putem ajunge la rezultatele necesare tuturor. Prin munca pe care o faceți dvs., cei care sunteți prezenți la această masă rotundă, de fapt influențați sănătatea în societate, fiindcă prin acțiunile dvs. tindem spre o societate sănătoasă. Vreau să mulțumesc tuturor pentru conlucrarea în domeniu.”

IMG_0807

Nina Postu , Director Spitalului Raional Rezina: ”În secolul trecut toți gîndeau că tuberculoza va deveni o boală curabilă în timpul cel mai apropiat, iată că secolul XXI ne vorbește inversul – tuberculoza a devenit o problemă extraordinar de acută și urmările acestei boli sunt groaznice pentru omenire. Noi, actualmente, de cîteva ori pe an organizăm fie un dialog, fie un atelier de lucru între medicină și administrația publică locală, asistența socială, pentru ca încă o dată  să reamintim că tuberculoza ne paște la orice pas, și pe cei mici, și pe cei mari, batrîni, cei bogați sau săraci, pe toți absolut. Noi toți astăzi mergem pe vîrf de cuțit care se numește tuberculoza. Cu cît mai multe cunoștințe vom avea despre tuberculoză, cu atît mai protejați vom de această boală.

IMG_0835

Situația prin tuberculoză în raionul Rezina: Incidența globală în anul 2017 a constituit 98.7 la 100.000 de populație, în cazuri absolute – 50 de persoane. În 2016 incidența a fost 120.5 la 100.000 de populație, adică 61 de cazuri. Numărul total de bolnavi cu tuberculoză s-a micșorat cu 18%. Recidive în 2017 – 12 cazuri cu incidența de 23.7, comparativ cu 2016 – 10 cazuri, deci, cu 2 cazuri mai mult ce constituie 20%. Cazuri noi în 2017 au fost înregistrate 38, în 2016 – 51, deci s-a micșorat cu 25%.

Incidența globală la copii a constituit 12.2 la 100.000 de populație, adică 2 cazuri în 2017 și 3 cazuri în 2016, s-a micșorat cu 33%. Ponderea formelor distructive a constituit 14%, adică 5 cazuri în 2017 și 23% adică 11 cazuri în 2016, micșorare cu 34.5%. Cazurile postmortem în 2016 nici un caz, în 2017 1 caz.

Rata de succes la tuberculoza sensibilă în 2016 din 25 de pacienți 23 s-au vindecat, adică 92%, în 2015 – 91.3%. Rata de succes la TB MDR 2014 – 67.6%, 2015 – 91.3%.

IMG_0818

Trebuie să vorbim mai mult, să discutăm, să informăm, așa cum o practicam prin sate. Vreau să aduc mulțumire tuturor primarilor, care s-au implicat și au organizat comunitatea și au discutat despre tuberculoză. Trebuie să recunoaștem că stigma în tuberculoză persistă și noi continuăm să ne uităm cumva mai ostil la acești pacienți care fac o tuberculoză, aceasta fiind o greșeală, pentru că oricine poate face tuberculoză, de aceea acești pacienți trebuie susținuți pentru a treace mai ușor peste această maladie.  ”

IMG_0827


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.


On Wednesday, 2nd May, a round table in Rezina rayon within TB-REP was held with the title „Together in TB Control”, and the presentation of the STREAM Clinical Study.

Representatives of the Local Public Administration, the National TB Control Program, the Phtysiopneumological Service, Public Health Centre and District Health Centres from Rezina rayon, gathered together to discuss the problem of tuberculosis and strengthen cooperation to end the disease.

Eleonora Graur, Head of Rezina Rayon: „We organized several round tables during the year in Rezina, given that this disease is under control in the rayon. The chief doctor of Rayon Hospital Ms. Nina Postu holds the TB under control in Rezina rayon. This disease deserves the attention of the whole society, especially its prevention. In the same time those affected by TB are informed about ambulatory and hospital treatment. We, are the ones who have to be close to the affected people, explain and convince them to keep to the treatment. I have always welcomed these roundtables, since only through discussion and concrete actions we can achieve necessary results for all of us and the work you do daily, those who are present at this round table, in fact influence society’s health, through actions growing a healthier society. I want to thank everybody for good collaborative actions in the field. „

Nina Postu, Director of Rezina Rayonal Hospital: „In the last century everyone thought that tuberculosis would become a curable disease in the nearest time. The truth is that the 21st century shows the opposite, tuberculosis has become an extremely acute problem and the outbreak of this disease is terrible for mankind. We are all organizing from time to time a dialogue or a workshop for doctors and local public administration, social assistance, to remind once again that tuberculosis is next to us, to both small kids and adults, rich or poor to all of us. We daily walk next to this disease. The more we know about tuberculosis, the more protected we are.

Tuberculosis Situation in Rezina District: The overall incidence in the year 2017 was 98.7 per 100,000 population (absolute -50 people). In 2016 the incidence was 120.5 per 100,000 population (61 cases). The total number of tuberculosis patients decreased by 18%.

Relapses in 2017 – 12 cases with the incidence of 23.7, compared to 2016 – 10 cases, thus with 2 more cases representing 20%. New cases in 2017 recorded – 38, in 2016 – 51, decreased by 25%. The incidence in children constituted 12.2 per 100,000 population (2 cases in 2017 and 3 cases in 2016), decreased by 33%. The share of destructive forms – 14% (5 cases in 2017 and 23% 11 cases in 2016), down by 34.5%. Post-mortem cases in 2016 no case in 2017 1 case.

The success rate of DS TB in 2016 of 25 patients was treated (92%, in 2015 – 91.3%). Success rate for MDR TB 2014 – 67.6%, 2015 – 91.3%.

We need to talk more, discuss and inform. I want to thank all the mayors who have been involved and organized the community to discuss TB. We have to admit that TB stigma exists and we look somewhat hostile to TB patients and this is a mistake, because anyone can develop tuberculosis, so we need to support these people to make it go easier over the disease. „

 

Această prezentare necesită JavaScript.


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: