Masă rotundă în raionul Dubăsari / Round Table in Dubasari rayon


For English Please Scroll Down

Vineri , 11 mai, în Raionul Dubăsari s-a desfășurat o masă rotundă cu reprezentanții Administrației Publice Locale, Programului Național de Control al Tuberculozei, serviciului Ftiziopneumologic, Centrului de Sănătate Publică și ai Centrelor de Sănătate din raionul Dubăsari pentru a discuta problema tuberculozei și a consolida forțele în controlul TB.

IMG_0919

Maria Jimbei, Vice-președinte al raionului Dubăsari: ”Salut aceste mese rotunde, pentru că tuberculoza este o problemă acută, care ne vizează pe noi, o avem în vizorul nostru de activitate, iar împreună cu Comisia de Sănătate Publică Raională, monitorizăm și activăm pentru a controla maladia. Avem și un program instituit raional privind combaterea și profilaxia tuberculozei. Este complicat să lucrezi în acest domeniu, de aceea este binevenit să cunoaștem cât mai mult despre aceasta maladie dură.”

IMG_0932

Oxana Rucșineanu, Director de proiect AO”SMIT”: ”La nivel de țară au loc reforme, restructurări în domeniul de ftiziopneumologie și în serviciul de acordare a asistenței medicale în tuberculoză. Anul trecut a fost aprobată Foaia de parcurs, cu descrierea pașilor care urmează a fi implementați, pentru ca serviciul ftiziopneumonologic să-și fortifice potențialul și calitatea serviciilor acordate. Reeșind din tendințele actuale, recomandarile, inclusiv ale Organizației Mondiale a Sănătății, sunt focusate pe servicii orientate pe persoană, inclusiv și tratamentul TB în ambulator.”

IMG_0929

Nicolae Covalciuc, medic ftiziopneumolog, a vorbit despre situația prin tuberculoză în raionul Dubăsari:

 • Incidența globală privind tuberculoza în anul 2017 a constituit – 99,17 la 100 000 populație (35 cazuri). Pentru 2016 – 96,34 la 100 000 populație (34 cazuri). Se atestă majorare cu 3%. Incidența cazuri noi de tuberculoza pentru anul 2017 – 73,67 la 100.000 populație (26 cazuri), comparativ cu anul 2016 – 82,17 la 100.000 populație (29 cazuri). Majorare cu 11,5%. Incidența recidivelor pentru 2017 – 17,00 la 100 000 populație (6 cazuri), în comparație cu 2016 – 22,67 la 100 000 populație (8 cazuri). Micșorare cu 25,1%.
 • Incidența globală la copii 14,2 la 100 000 populație (1 caz) pentru anul 2017, pentru 2016 – 28,4 (2 cazuri). Reducere cu 50%. Toate cazurile, cît pentru anul 2017, atît și pentru 2016 sunt cazuri noi.
 • Recidive nu s-au înregistrat.  În 2016 s-au depistat 2 cazuri cu forme distructive, 100% din cazuri noi pulmonare la copii. În 2017 –  cazuri cu distrucții nu au fost. Ponderea formelor distructive pentru 2017 constituie 38% (10 cazuri), în anul 2016 –  52% (12 cazuri).
 • Mortalitatea prin TB pentru anul 2017 a constituit 8,5 la 100 000 populație (3 cazuri), comparativ cu 2016 – 22,7 (8 cazuri), s-a redus cu 62,6%. În anul 2017 nu s-au depistat cazuri de TB postmortem, în anul 2016 – 1 caz. Ponderea deceselor pînă la un an de la depistare pentru anul 2017 constituie 33,3% (1 caz), pentru 2016 au fost înregistrați 4 cazuri, cu ponderea de 50%.
 • Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile de tuberculoză pentru anul 2017 este 5,7% (2 cazuri), în comparație cu 2016 – 3,1% (1 caz).
 • Rata succesului tratamentului pentru cohorta anului 2016 TB sensibilă este de 76,9% (10 din 13 cazuri), comparativ cu cohorta precedentă 2015 – 87,5% (14 din 16 cazuri noi de TB sensibilă pulmonară, bacteriologic confirmați). Rata succesului tratamentului TB MDR pentru cohorta 2015 – 50%. Din 8 cazuri, 4 tratați cu succes, 1 a abandonat tratamentul, 3 decedați. Rata succesului pentru anul 2014 – 62,5% (5 din 8 cazuri).IMG_0914

Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.


 

On Friday, 11 May, a round table was held in Dubasari rayon with the representatives of Local Public Administration, National Tuberculosis Control Program, Phthisiopneumological Service, Public Health Center and Health Centers in Dubăsari rayon to discuss the issue of tuberculosis and to strengthen the forces in TB control.

Maria Jimbei, Vice-president of Dubasari rayon: „I welcome these roundtables, because tuberculosis is an acute problem of our concerns, along with the Rayon Public Health Commission we monitor and control this disease. We also have a rationally developed TB Program to prevent and combat it. We know how complicated it is to work in this area, that’s why it is important to know more about this tough illness. „

Oxana Rucsineanu, Project director of AO „SMIT”: „At the country level there is a set of reforms in the field of phthisiopneumology aimed to providing medical assistance based on patient-oriented models of care. Last year, the Roadmap was approved, outlining clear steps to be implemented, so that the TB services, as whole, could increase the potential and quality of its services. The current trends, including the World Health Organization recommendations, focus on people-centred care, including ambulatory treatment in TB.”

Nicolae Covalciuc, TB specialist, talked about Tuberculosis situation in Dubăsari rayon:

 • The overall incidence of tuberculosis in 2017 amounted to 99,17 per 100,000 population (35 cases). For 2016 – 96.34 per 100,000 population (34 cases). There is an increase of 3%.  The incidence of new tuberculosis cases for 2017 – 73.67 per 100,000 population (26 cases) compared to 2016 – 82.17 per 100,000 population (29 cases). Increase by 11.5%. The incidence of relapses for 2017 – 17,00 per 100,000 population (6 cases), compared with 2016 – 22,67 per 100,000 population (8 cases). Decrease by 25.1%.
 • Overall incidence in children 14.2 per 100,000 population (1 case) for 2017, for 2016 – 28.4 (2 cases). Discount 50%. All cases, both for 2017 and for 2016, are new cases. Recurrent did not register. In 2016 there were 2 cases with destructive forms, 100% of new cases in children. In 2017 – cases of destruction were not.
 • The share of destructive forms for 2017 is 38% (10 cases), in 2016 – 52% (12 cases).
 • TB mortality for 2017 constituted 8.5 per 100,000 population (3 cases), compared with 2016 – 22.7 (8 cases), decreased by 62.6%. In 2017 there were no postmortem cases of tuberculosis, in 2016 one case. The share of deaths up to one year after screening for 2017 is 33.3% (1 case), for 2016 there were 4 cases.
 • The share of TB / HIV co-infection among tuberculosis cases for 2017 is 5.7% (2 cases), compared with 2016 – 3.1% (1 case).
 • The success rate of treatment for the cohort of the year 2016. Sensitive TB is 76.9% (10 out of 13 cases) compared to the previous cohort 2015 – 87.5% (14 out of 16 new cases of pulmonary sensitive TB bacteriologically confirmed).
 • TB MDR treatment success rate for the cohort 2015 – 50%. Of 8 cases, 4 treated successfully, 1 abandoned treatment, 3 deceased. Success rate for 2014 – 62.5% (5 of 8 cases).

Această prezentare necesită JavaScript.


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: