EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACȚIE A PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ ÎN RAPORT CU SERVICIILE MEDICALE ȘI CU SUPORTUL COMUNITAR PE PERIOADA TRATAMENTULUI


Book_Cover_Evaluarea_ROM

Mai jos gasiți manualul în întregime :

Prezentul document a fost realizat în cadrul proiectului “Împreună în controlul Tuberculozei”, derulat de către Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova SMIT, cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Opiniile exprimate în acest document nu refl ectă neapărat viziunea donatorului sau a altor parteneri.

Autori: Oxana Rucşineanu, director program, Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” Jonathan Stillo, doctor în antropologie, Wayne State University Veronica Ateş, master în sociologie, iDATA: Date inteligente.

Editori: Inga Sorocean, doctor în fi lologie, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei Ilinca Diaconu-Stillo, doctor în studii literare şi culturale, instructor de retorică şi compoziţie, Wayne State University.

Deşi Republica Moldova se confruntă cu provocări serioase în ceea ce priveşte povara sa de tuberculoză şi mai ales de tuberculoză rezistentă la medicamente, având cel mai mare număr de bolnavi de TB-MDR din Regiunea Europeană OMS, ţara a făcut progrese semnifi cative în reducerea ratei de îmbolnăvire cu TB şi îmbunătăţirea accesului populaţiei la diagnostic şi tratament pentru TB-DR. În ultimii ani, a fost lansat până şi programe de tratament complet ambulatoriu pentru TB-MDR şi au fost consolidate programe de suport comunitar şi de sprijin reciproc între pacienţi. Au rămas multe probleme de rezolvat, însă există multe colaborări şi proiecte de perspectivă care demonstrează nu numai că Republica Moldova ia în serios această maladie, dar şi că este receptivă la abordări inovatoare centrate pe pacienţi.

Acest raport a fost realizat în cadrul proiectului „Împreună în controlul Tuberculozei”, derulat de către Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (SMIT), cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate, din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Acest document include informaţii importante care refl ectă opiniile adesea nesolicitate ale persoanelor care se afl ă în prezent în tratament TB, informaţii despre acele aspecte ale serviciilor TB care funcţionează bine şi acelea care necesită îmbunătăţiri. Acest raport este destinat factorilor decizionali din Republica Moldova de la nivel naţional până la nivel local. Este probabil de interes şi pentru alte ţări din această regiune a Europei, deoarece vine în completarea unor date existente, inclusiv și a unor date adunate recent în România [1], care refl ectă experienţele pacienţilor şi sugestiile lor în ceea ce priveşte modul în care ar trebui îmbunătăţite serviciile TB.

Datele prezentate în acest raport au fost culese prin două metode de lucru: sondaje de opinie şi focus grupuri. Informaţiile din acest document acoperă o varietate de aspecte, de la date demografi ce de bază, la problemele asociate bolii şi fi nalizării tratamentului pentru aceasta. Raportul include informaţii chiar şi despre problemele pe care le întâmpină pacienţii după ce îşi termină tratamentul, cum ar fi imposibilitatea unora dintre ei de a îşi relua ocupaţia pe care o aveau înainte să se îmbolnăvească, din cauza capacităţii lor pulmonare reduse şi a reacţiilor adverse permanente de care suferă, cum ar fi hipoacuzia cauzată de antibioticele injectabile utilizate pentru tratamentul tuberculozei Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT” Studiu cantitativ și calitativ 2017 6 7 rezistente la medicamente. Deşi acest studiu se bazează pe un eşantion relativ mare de persoane cu TB, va fi nevoie de mai multă cercetare aprofundată pentru a se putea înţelege mai bine, în primul rând, problemele pe care le întâmpină bolnavii de TB din Moldova, în special reacţiile adverse la tratament cu care aceştia se confruntă şi povara fi nanciară şi emoţională pe care o presupune spitalizarea mai ales pentru pacienţii cei mai vulnerabili, şi, în al doilea rând, care sunt cele mai utile tipuri de sprijin în vederea asigurării accesului întregii populaţii a Moldovei la îngrijire TB de calitate şi centrată pe pacient.

Am sondat opiniile comunităţilor afectate de tuberculoză pentru a obţine cele mai bune rezultate de tratament, a limita cât mai mult efectul perturbator al bolii şi al tratamentului TB asupra vieţilor pacienţilor şi ale familiilor lor, a elimina consecinţele economice dezastruoase adesea asociate acestei boli şi a transforma sistemul public de sănătate din Republica Moldova într-unul cât mai efi cace şi rentabil. Opiniile acestor comunităţi sunt necesare pentru a asigura o îngrijire cu adevărat accesibilă, precum şi respectarea dreptului la sănătate, drept ce este garantat de Pactul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (ICESCR) la care Republica Moldova participă ca stat semnatar.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: