Q & A: Ce reprezintă un stidiu clinic și care este importanța acestuia?/ What is a clinical trial?/ Что такое клиническое испытание?


EN RU

clinical-trial-icon-2793430_960_720

Cu toții am auzit despre studii clinice, dar puțin dintre noi cunosc, de fapt, ce este un studiu clinic.

În conformitate cu fundația Bill & Melinda Gates, un studiu clinic denotă o cercetare potențială a omului ca și subiect în domeniul biomedical sau behaviorist cu scopul de a răspunde la întrebări specifice privind intervențiile biomedicale sau behavioriste (vaccine, medicamente, tratamente și tehnologii sau noi modalități de utilizare a acestora)
Aceste studii sunt utilizate pentru a genera date privind siguranța, eficacitatea și eficiența a noilor intervenții biomedicale sau behavioriste.

OMS menționează că studiul clinic reprezintă orice fel de cercetare care prospectiv implică o persoană sau un grup de oameni în cadrul unei sau mai multor intervenții în legătură cu domeniul sănătății pentru a evalua efectele asupra sănătății. Intervențiile include, dar nu se limitează la medicamente, cellule și alte produse biologice, intervenții chirugicale, intervenții radiologice, tehnologii, tratamente behavioriste, schimbări în procesele de îngrijire, îngrijire preventivă, etc.

       Studiul Clinic STREAM este o modalitate de a acumula date pentru îmbunătățirea tratamentului de tuberculoză și pentru a descoperi dacă noile medicamente sau combinația de medicamente este sigură și eficientă.

What is a clinical trial?

We’ve all heard about clinical trials, but few of us know what a clinical trial is.
According to the Bill & Melinda Gates Foundation, a clinical trial is a prospective biomedical or behavioral research study of human subjects that is designed to answer specific questions about biomedical or behavioral interventions (vaccines, drugs, treatments, devices, or new ways of using known drugs, treatments, or devices).
Clinical trials are used to determine whether new biomedical or behavioral interventions are safe, efficacious, and effective.

WHO mentions that a clinical trial is any research study that prospectively assigns human participants or groups of humans to one or more health-related interventions to evaluate the effects on health outcomes.
Interventions include but are not restricted to drugs, cells and other biological products, surgical procedures, radiological procedures, devices, behavioral treatments, process-of-care changes, preventive care, etc.

STREAM clinical trial is a way to accumulate evidence to improve treatment of TB and to find out if a new medicine or combination of medicines is safe and effective.

Что такое клиническое испытание?

Мы все слышали о клинических испытаниях, но немногие из нас знают, что такое, на самом деле, клиническое испытание.

Согласно Фонду Билла и Мелинды Гейтс, клиническое испытание демонстрирует потенциальные исследования человека как биомедицинского или поведенческого субъекта, чтобы ответить на конкретные вопросы о биомедицинских или поведенческих вмешательствах (вакцины, лекарства, методы лечения и технологии или новые способы их использования)
Эти исследования используются для получения данных о безопасности и эффективности новых биомедицинских или поведенческих вмешательств.

ВОЗ отмечает, что клиническое испытание представляет собой любое перспективное исследование с участием человека или группы людей в одном или нескольких мероприятиях, связанных со здоровьем, для оценки воздействия на здоровье. Вмешательства включают, но не ограничиваются ими, лекарства, целлюлозы и другие биологические продукты, хирургические вмешательства, радиологические вмешательства, технологии, поведенческие подходы, изменения в процессах ухода, профилактический уход и т. Д.

Клиническое исследование STREAM – это способ сбора данных для улучшения лечения туберкулеза и выяснения того, являются ли новые препараты или комбинации лекарств безопасными и эффективными.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: