Ședința cu bibliotecarii din raionul Anenii Noi / Meeting all librarians of the Anenii Noi Rayon


EN
În data de 26 septembrie 2018, în incinta bibliotecii raionale Anenii Noi a avut loc o sedință interactivă privind problemele emergente în domeniul tuberculozei. Profilaxia, simptomele și tratamentul tuberculozei au fost subiectele discutate în cadrul sedinței. Interesul față de această maladie este determinat în primul rând de efectele negative pe care tuberculoza le aduce comunității. Dezinformarea este mai mult decât un obstacol în lupta cu tuberculoza, aceasta stă la temelia stigmei și discriminării în societate. Astfel, informarea reprezintă un moment decisiv în diminuarea tuberculozei. Departametul Cultură ocupă un loc important in vederea promovării informației și doar o cooperare eficientă între toate structurile societății poate fi validă.

Purtăm în spatele nostru povoara propriei ignoranțe. ”Debutul simptomelor este deobicei ignorat și nu este o caracteristică doar pentru pacienții necărturari, tuberculoza la debut nu are semne severe, aceeași tusă este explicată prin cele mai simple motive, argumentată de fumat, răceală sau altele, ignorând simptomele oferim posibilitatea tuberculozei să se dezvolte. Tuberculoza este o boală cu un impact social, această maladie nu alege buzunarul sau statutul. Tuberculoza nu este o boală tratabilă ci vindecabilă. Am putea spune că tuberculoza este boala eroilor, ai nevoie de o voință excepțională și de o tărie de caracter ca să înduri tratamentul contra tuberculozei”, mențioanează Diana Condrațchi, medic ftiziopneumolog în cadrul IFP, reprezentant al PNCT.

”Avem ochi răi pentru pacientul care consumă alcool dar se află în tratament și neglejem alte peroane strarea cărora nu o cunoaștem dar care au toate simptomele tuberculozei și care potențial pot fi o sursă de infecție, un moment important este depistarea la timp a tuberculozei. Depistarea tardivă duce la dezoltarea formelor avansate de tuberculoză care se vindecă mult mai greu. Din această perspectivă puteți fi promotorii modului sănătos de viață din comunitate. Invitați persoanele simptomatice să treacă controlul medical, având o atitudine de observare atentă și susținută”, relatează Oxana Rucșineanu, director de program ANB de TB din RM ”SMIT”.

”Atitudinea față de sănătate se formează în copilărie, copiii sunt principalii beneficiari ai bibliotecii, prin urmare este necesară o conlucrare mai intensivă la nivel de grădiniță și școli, acest lucru este relevant nu doar în cazul tuberculoze dar și în cazul altor maladii”, notează Ina Pușoi, reprezentanta AFI, Anenii Noi.

”Salutăm cu drag inițiativa dvs., astfel de activități sunt foarte necesare și utile, vom repartiza materialele primite la toți bibliotecarii prezenți din întregul raion”, Parascovia Codreanu, specialist principal Secția Cultură Anenii Noi.


Această activitate este desfășurată în cadrul programului „Împreună în controlul Tuberculozei”, cu susținerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. Sursele sunt alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin programul regional EECA (TB-REP). Recipientul principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, sub-recipient – ANB de TB din RM „SMIT”. Opiniile exprimate nu reflectă neapărat viziunea Fondului Global, recipientului principal sau a altor parteneri.

Această prezentare necesită JavaScript.

Meeting all librarians of the Anenii Noi Rayon

On September 26, 2018, an interactive meeting on emerging issues in the field of tuberculosis took place in the Anenii Noi rayon public library. The prevention, symptoms and treatment of tuberculosis were the main topics discussed during the meeting. The interest in this disease is primarily determined by the negative effects that tuberculosis brings to the community. Disinformation is more than a barrier in the fight against tuberculosis, it feeds stigma and discrimination. Therefore, the informing of the society is a decisive factor in reducing tuberculosis. Department of Culture plays an important role in promoting information. Only an effective cooperation between all the structures of the society can be valid.

We are carrying the burden of our own ignorance. „The onset of symptoms is usually ignored and is not a characteristic only for low informed patients. The onset of tuberculosis has no severe signs, even coughs are usually explained by simplest reasons, argued by smoking, cold or something else, thus ignoring the symptoms we are giving time for tuberculosis to develop. Tuberculosis is a disease with a social impact; this disease is not looking at the welfare or social status of the person. We could call people who managed to defeat tuberculosis, heroes; you need an extraordinary will and character to undergo the TB treatment, „mentions Diana Condraţchi, phtysiopneumologist at IFP, representative of the NTBP.

„We stigmatize the patient who consumes alcohol but is in treatment and neglect people who have all the symptoms of tuberculosis and may be a source of infection, and whose clinical conditions we do not know. It is important to early detect tuberculosis, because late detection leads to the development of advanced forms of tuberculosis that are more difficult to treat. In this context you could become the promoters of the healthy life styles in your community, do invite people with symptoms to pass the medical check-up, and do have a careful and sustained observation.” says Oxana Rucsineanu, program director at „SMIT”.

„Attitudes towards health are formed in childhood. Children are the main clients of the libraries, therefore the intensive cooperation is needed at both kindergarten and schools level, and this is relevant not only for tuberculosis but for other diseases as well” says Ina Puşoi, representative of AFI Anenii Noi.

„We all sincerely welcome this initiative. Such activities are necessary and useful. We will distribute the received materials to all present here librarians from the entire rayon,” states , the head of the Anenii Noi Rayon Public Library.


The activity has been made possible with funding provided by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF) through the grant TB Regional EECA Project (TB-REP) on Strengthening Health Systems for Effective TB and DR-TB Control. The expressed views do not necessarily reflect the views of the GF, Principle Recipient and other Partners of the TB-REP project

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: