Projects

2019-2021

Denumirea proiectului: „ STREAM: Implicarea comunității în cercetări clinice”

Donator: Vital Strategies, SUA

Perioada de implementare: 01 octombrie 2019 – 28 februarie 2021

Valoarea donației: 39,099.00 USD

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop: Implicarea comunitară în cercetarea STREAM

Obiective:

 1. Consolidarea capacităților reprezentanților CAB, societății civile și a membrilor comunităților afectate pentru asigurarea implicării active în R&D
 2. Suport în fortificarea rețelei regionale CABs STREAM
 3. Suport în advocacy la nivel regional

Activități planificate:

 • Organizarea și desfățurarea instruirilor, webinar-elor pentru reprezentanții CABs STREAM;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții CAB la nivel de țară;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor comune dintre reprezentanții societății civile și echipa de cercetători;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții comunităților afectate de TB în raioanele țării;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții AMP, AMSA, APL, IP, ONG-uri;
 • Documentarea bunelor practici de implicare comunitară în cercetări clinice;
 • Elaborarea materialelor informaționale privind implicarea comunitară în R&D;
 • Participarea la evenimente de advocacy la nivel regional.

2019 – 2020 

Denumirea proiectului: „Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat pe Persoană în Tuberculoză” (TB-REP 2.0)

Donator: Centrul Politici şi Analize în Sănătate, din sursele Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Perioada de implementare: 01 iunie 2019 – 31 mai 2020

Valoarea donației: 32.001,00 USD

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop: de a susține și consolidează eforturile comune între societatea civilă și serviciile de sănătate pentru a asigura o îngrijire centrată pe persoană.

Obiective:

 1. Asigurarea vizibilității și acceptabilității modelului de îngrijire centrat pe persoană
 2. Colaborarea cu PNCT pentru a fortifica OSC-urile să ofere beneficiarilor un suport comprehensiv

Intervenții:

 • SMIT va colabora cu mass-media locale pentru a crește vizibilitatea MÎCP (PCC) la nivel comunitar.
 • reportaje / talk-show-uri, organizate la nivel raional, pentru a vorbi despre ÎCP (PCC) împreună cu alți actori / parteneri TB locali.
 • SMIT va desfășura în parteneriat cu PNCT, șefii bibliotecilor comunitare și reprezentanții comunității, APL, AMP, AMS, 8 (opt) întâlniri interactive, ca sursă de informare privind modelele de ÎCP;
 • Lansarea Ungherașului Sănătății în biblioteci raionale.
 • Documentarea 5 istorii despre pacienți și experiența acestora care vor fi folosite pentru advocacy.
 • Stabilirea unui GTL cu PNCT pentru a elabora un set coprehensiv cu pachetul necesar de documente pentru furnizarea de servicii în controlul TB de către OSC-uri.
 • Revizuirea datelor disponibile privind furnizarea de servicii de către actorii non-guvernamentali în conformitate cu modelele de ÎCP
 • Elaborarea în strânsă colaborare cu PNCT a pachetul necesar de documente pentru furnizarea de servicii (set de standarde, ordine, instrucțiuni, reieșind din Manualul POS)

2019 – 2020 

Denumirea proiectului: „ ZENIX – implicare comunitară

Donator: TB Alliance, SUA

Perioada de implementare: 01 aprilie 2019 – 31 martie 2020

Valoarea donației: 16,820.00 USD

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop: Rolul implicării comunitare în cerecetarea ZENIX.

Obiective:

 1. Consolidarea capacităților reprezentanților societății civile și comunităților afectate de tuberculoză din RM privind cercetările și inovațiile din domeniu pentru asigurarea implicării active în cercetări clinice.
 2. Suport în advocacy la nivel regional.

Activități planificate:

 • Organizarea și desfățurarea instruirilor cu societatea civilă;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții CAB ZENIX/STREAM;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor comune dintre reprezentanții sociatății civile și echipa de cercetători;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu pacienții în spitalele de tuberculoză;
 • Elaborarea Strategiei privind implicarea comunității în cercetări și inovații;
 • Participarea la evenimentele TB Alliance la nivel regional.

2019

Denumirea proiectului: „Implicarea comunității în cercetări clinice”

Donator: Vital Strategies, SUA

Perioada de implementare: 01 ianuarie – 3o septembrie 2019

Valoarea donației: 17,930.76 USD

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop: Promovarea implicării comunitare în cerecetările clinice.

Obiective:

 1. Consolidarea capacităților reprezentanților CAB, societății civile și membrilor comunităților afectate pentru asigurarea implicării active în cercetări clinice.
 2. Suport în crearea și fortificarea rețelei regionale CABs STREAM.
 3. Suport în advocacy la nivel regional.

Activități planificate:

 • Elaborarea curriculei de subiecte privind tuberculoza și cerecetările clinice;
 • Organizarea și desfățurarea instruirilor, webinar-elor pentru reprezentanții CAB;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții CAB;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor comune dintre reprezentanții sociatății civile și echipa de cercetători;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții comunităților afectate de TB în patru raioane ale țării;
 • Participarea la evenimente de advocacy la nivel regional.

2018

Denumirea proiectului: „Împreună în răspunsul la TB” (TB-REP III)

Donator: Centrul Politici şi Analize în Sănătate, din sursele Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Perioada de implementare: 01 martie 2018 – 31 decembrie 2018

Valoarea donației: 48,409.31 USD

Echipa de implementare: 6 persoane

Scop: Promovarea îngrijirii centrate pe persoană în tuberculoză.

Obiective:

 1. Asigurarea vizibilității îngrijirii TB centrate pe persoană.
 2. Creșterea angajamentului politic întru susținerea îngrijirii centrate pe persoană.
 3. Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile.

Activități planificate:

 • Organizarea şedinţelor de informare și sensibilizare privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză cu participarea reprezentanților Programului Național, Administraţiei Publice Locale şi Asistenţei Medicale Primare și de specialitate din 8 raioane ale țării;
 • Semnarea de către APL şi AMP a declaraţiilor de angajament în controlul tuberculozei;
 • Documentarea a 5 istorii personale TB;
 • Participarea la ședințele grupului de lucru național TB-REP și pledarea pentru îngrijirea centrată pe persoană;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor strategice de nivel înalt;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții comunităților afectate în centrul și nordul țării;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursului Bune Practici în TB;
 • Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu reprezentanții societății civile.

2017

Denumirea proiectului: „Examinarea grupului de risc în raionul Florești”

Donator: Fundația SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 24 iulie 2017 – 31 decembrie 2017

Valoarea donației: 5.200,00 EUR

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop:  Examinarea grupului de risc și vigilență sporită pentru asigurarea depistării precoce a TB

Obiective:

 • Asigurarea informării decidenților din comunitate despre tuberculoză și necesitatea examinării la timp a grupurilor de risc la TB.
 • Depistarea precoce a TB în rîndul persoanelor din grupul de risc și vigilență sporită din raionul Florești.

Metodele de realizare ale proiectului

 • Organizarea a 2 ședințe (iniţiere şi la totalizare a proiectului) la nivel de raion cu participarea reprezentanților PNCT, APL, IMSP Spitalul Raional, CS,CSP, DASPF, Inspectoratului de Poliție.
 • Facilitarea/impulsionarea procesului de elaborare/actualizare a listelor persoanelor din grupul de risc/vigilență sporită și examinarea clinică la medicul de familie.
 • Facilitarea procesului de transportare a persoanelor cu simptome sugestive pentru TB la examinarea radiologică.
 • Informarea persoanelor din grupul de risc/vigilență sporită din 17 localităţi selectate despre TB cu  distribuirea materialelor informaţionale.

Rezultate scontate:

 • 17 localități mobilizate în procesul depistării TB (actorii cheie din localităţile vizate sensibilizaţi, plan de implementare a activităţilor elaborat participativ)
 • listele persoanelor din grupul de risc/vigilență sporită per localitate elaborate/actualizate
 • circa 425 de persoane din grupul de risc şi cel cu vigilenţă sporită examinate la TB (estimativ 25 persoane X 17 localităţi)

2017 – 2018

Denumirea proiectului: „Împreună în răspunsul la TB” (TB-REP II)

Donator: Centrul Politici şi Analize în Sănătate, din sursele Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Perioada de implementare: 01 martie 2017 – 28 februarie 2018

Valoarea donației: 40.001,00 USD

Echipa de implementare: 7 persoane

Scop: Promovarea tranziției la tratamentul TB ambulator prin consolidarea unui mediu prietenos pacientului.

Obiective:

 1. Asigurarea vizibilității îngrijirii TB centrate pe pacient în rândurile cu reprezentanții-cheie la nivel administrativ
 2. Creșterea angajamentului politic în TB prin lansarea unui Document de poziție pentru necesitatea implementării îngrijirilor de calitate axate pe pacient
 3. Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile

Activități planificate:

 • Organizarea şedinţelor de informare și sensibilizare privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză cu reprezentanții Programului Național, Administraţiei Publice Locale şi Asistenţei Medicale Primare și de specialitate din 10 raioane;
 • Semnarea de către APL şi AMP a declaraţiilor de angajament politic şi social în controlul Tuberculozei;
 • Traducerea și adaptarea studiilor elaborate pe parcursul primului an de implementare a proiectului TB-REP;M
 • Documentarea a 5 istorii personale a pacienților cu TB;
 • Elaborarea unui document de poziție pentru necesitatea implementării îngrijirilor de calitate axate pe pacient;
 • Participarea la ședințele grupului de lucru național TB-REP și pledarea pentru îngrijirile centrate pe pacient;
 • Organizarea şi desfăşurarea unei mese rotunde cu reprezentanții Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie a Parlamentului Republicii Moldova pentru prezentarea Documentului de poziție.

2017

Denumirea proiectului: „Grupuri Suport și Depistare Precoce în Drochia, Sîngerei și Florești”

Donator: Fundația SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017

Valoarea donației: 26.607,00 EUR

Echipa de implementare: 9 persoane

Scop: Sporirea aderenței la tratament prin acces la activități de informare și educare pentru populația afectată de TB și decidenții comunitari, precum și depistarea precoce în rîndul grupurilor de risc.

Obiective:

 • Fortificarea capacităţilor comunității afectate (persoanelor cu tuberculoză și  contacților/rudelor) prin desfășurarea activităților de informare și educare.
 • Asigurarea informării decidenților din comunitare despre tuberculoză, elucidarea problemelor pacienţilor şi implicarea comunităţii în controlul TB.
 • Depistarea precoce a TB în rîndul persoanelor din grupul de risc și vigilență sporită din raionul Drochia.

Activități planificate:

 • Organizarea ședintelor individuale de suport în raioanele Florești, Drochia, Sîngerei.
 • Organizarea ședintelor de suport pentru rude/contacți în raioanele Florești, Sîngerei și Drochia.
 • Organizarea activităţilor de informare şi sensibilizare pentru APL, Asistența Socială și Directorii de Instituții de Învățămînt din Florești, Sîngerei și Drochia.
 • Organizarea acţiunii de informare şi sensibilizare prin comunicare şi schimb de informaţii între reprezentanţii comunităţii.
 • Organizarea a 2 ședințe raionale cu participarea decidenților implicați în controlul TB în Drochia.
 • Organizarea ședinței comune AMP, Friziopneumolog, AS, PNCT pentru a definitiva grupul de risc și vigilență sporită din Drochia.
 • Organizarea grupului de risc și transportarea tur-retur la diagnostic.
 • Organizarea acţiunii de informare şi sensibilizare prin comunicare şi schimb de informaţii între reprezentanţii comunităţii prin distribuirea materialelor informative.

Rezultate scontate:

 • 288 pacienți TB din raioanele Sîngerei, Drochia și Florești consiliați și informați pentru asigurarea aderenței la tratament;
 • 432 membri ai familiei/contacti din raioanele Singerei, Drochia și Florești consiliați și informați;
 • 45 reprezentanți APL informași și sensibilizați în cadrul a 3 ședințe organizate în Consiliile Raionale din Singerei, Drochia și Florești;
 • 45 reprezentanți Asistență Socială informați și sensibilizați în cadrul a 3 ședințe organizate în Consiliile Raionale din Singerei, Drochia și Florești;
 • 45 directori instituții de învățămînt informați și sensibilizați în cadrul a 3 ședințe organizate în Consiliile Raionale din Sîngerei, Drochia și Florești;
 • 1200 materiale distribuite pe teritoriul raionului Florești si Sîngerei, Drochia.

2016 – 2017

Denumirea proiectului: „Împreună în controlul Tuberculozei”

Donator: Centrul Politici şi Analize în Sănătate, din sursele Fondului Global de luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Perioada de implementare: 01 martie 2016 – 28 februarie 2017

Valoarea donației: 38.752,00 USD

Echipa de implementare: staff permanent – 4 persoane; consultanţi – 5 persoane

Scop: Eficientizarea controlui TB şi TB-MDR (multidrogrezistentă) prin consolidarea unui  mediu favorabil tratamentului ambulator.

Obiective:

 1. Cercetarea cadrului normativ şi altor informaţii relevante pentru elaborarea rapoartelor pe 2 domenii relevante;
 2. Consolidarea Platformei ONG-urilor active în TB pentru efectuarea activităţilor de advocacy şi fortificarea parteneriatelor;
 3. Elaborarea şi prezentarea unei strategii de advocacy la nivel naţional.

Activități planificate:

 • Elaborarea a 2 rapoarte: “Impactul spitalizării asupra vieţii sociale a pacientului” şi „Evaluarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor vis-a-vis de serviciile legate de TB”.
 • Organizarea şedinţelor de informare și sensibilizare privind tranziţia la tratamentul ambulator în Tuberculoză cu reprezentanții Platformei Naționale TB, Programului Național, Administraţiei Publice Locale (APL) şi Asistenţei Medicale Primare (AMP) din 12 raioane;
 • Semnarea de către APL şi AMP a declaraţiilor de angajament politic şi social în controlul Tuberculozei;
 • Organizarea şi desfăşurarea unei mese rotunde cu reprezentanții Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie a Parlamentului Republicii Moldova;
 • Elaborarea şi prezentarea planului de advocacy privind tranziția la modelul ambulator de tratament TB.

Rezultate scontate:

Sensibilizarea şi consolidarea cooperării dintre factorii de decizie, asistenţa medicală primară şi societatea civilă în controlul Tuberculozei;

Includerea pe agenda naţională politică şi de dezvoltare a tranziției la tratamentul ambulator al TB, prin micșorarea procentului de spitalizări.

2016

Denumirea proiectului: „Grupuri de suport pentru pacienții cu TB din Florești, Sîngerei și Drochia”

Donator:Fundația SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016

Valoarea donației: 20.616,00 EUR

Echipa de implementare: 8 persoane

Scop: Sporirea aderenței la tratament a pacienților cu risc de abandon din raionul Florești, Sîngerei și Drochia

Obiective:

 1. Fortificarea capacităților persoanelor cu TB prin ridicarea nivelului cunoștințelor despre TB, despre faza de continuare a tratamentului și serviciile comunitare disponibile în teritorii;
 2. Sporirea informării contacților despre TB;
 3. Asigurarea informării comunității despre tuberculoză și profilaxia TB și scoaterea în evidență a problemelor pacienților cu TB și implicarea comunității în profilaxia TB.

Activități planificate:

 • Organizarea a câte 12 ședințe a grupurilor de suport pentru pacienți din localități cu cea mai înaltă incidență din Florești,Sîngerei și Drochia (36 ședințe/216 participanți);
 • Organizarea și desfășurarea a 72 de vizite individuale la 72 pacienți cu TB din raionul Florești,Sîngerei și Drochia;
 • Organizarea a câte 12 ședințe a grupurilor de suport pentru membrii familiei/contacți ai pacienților din localități cu cea mai înaltă incidență din Florești,Sîngerei și Drochia (36 ședințe/216 participanți);
 • Organizarea a 3 ore informative pentru 60 elevi cu difuzarea secvențelor din fimele despre tuberculoză în 9 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești,Sîngerei și Drochia (9 ore/ 180 elevi);
 • Organizarea a 12 mese rotunde în cadrul a 12 primării din raionul Florești,Sîngerei și Drochia pentru reprezentanții APL, AS, Poliție și reprezentanții confesiunilor religioase din localitate (12 mese rotunde/ 216 persoane).

Rezultate scontate:

 • 216 pacienți cu TB din raionul Florești,Sîngerei și Drochia consiliați și informați pentru creșterea aderenței la tratament;
 • 72 de pacienți cu TB din raionul Florești,Sîngerei și Drochia vizitați pentru menținerea în tratament;
 • 216 membri ai familiei/contacți ai pacienților cu TB din raionul Florești,Sîngerei și Drochia consiliați și informați;
 • 180 de elevi din 9 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești,Sîngerei și Drochia informați despre TB;
 • 216 de reprezentanți ai APL, AS, sensibilizați în cadrul a 12 mese rotunde organizate în 12 primării din raionul Florești,Sîngerei și Drochia privind controlul TB;
 • circa 800 materiale informaționale distribuite pe teritoriul raionului Florești,Sîngerei și Drochia.

2015

Denumirea proiectului: „Grupuri de suport pentru pacienții TB”

Donator:Fundația SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2015

Valoarea donației: 8.323,00 EUR

Echipa de implementare: 6 persoane

Scop: Sporirea aderenței la tratament a pacienților cu risc de abandon din raionul Florești și Sîngerei

Obiective:

 1. Sporirea informării persoanelor cu TB despre faza de continuare a tratamentului și serviciile comunitare disponibile în teritorii prin ridicarea nivelului cunoștințelor despre TB;
 2. Asigurarea informării comunității despre tuberculoză și profilaxia TB.

Activități planificate:

 • Organizarea a câte 12 ședințe a grupurilor de suport pentru 72 de pacienți din 6 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești și Sîngerei (24 ședințe/144 participanți);
 • Organizarea și desfășurarea a 60 de vizite individuale la 60 pacienți cu TB din raionul Florești și Sîngerei;
 • Organizarea și desfășurarea a 60 de discuții cu 60 de membri ai familiei/contacți ai pacienților cu TB  din raioanele acoperite cu activități;
 • Organizarea a 3 ore informative pentru 60 elevi cu difuzarea secvențelor din fimele despre tuberculoză în 3 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești și Sîngerei (6 ore/ 120 elevi);
 • Organizarea a 3 mese rotunde în cadrul a 3 primării din raionul Florești și Sîngerei pentru reprezentanții APL, AS, Poliție și reprezentanții confesiunilor religioase din localitate (6 mese rotunde/ 48 persoane).

Rezultate scontate:

 • 24 ședințe grup suport organizate cu participarea a 144 de pacienți cu TB pentru creșterea aderenței la tratament;
 • 60 de vizite individuale la 60 de pacienți cu TB din raionul Florești și Sîngerei pentru menținerea în tratament;
 • 60 de membri ai familiei/contacți ai pacienților cu TB consiliați și informați;
 • 120 de elevi din 6 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești și Sîngerei informați despre TB;
 • 48 de reprezentanți ai APL, AS, Poliție și reprezentanții confesiunilor religioase sensibilizați în cadrul a 6 mese rotunde organizate în 6 primării din raionul Florești și Sîngerei privind controlul TB;
 • circa 500 materiale informaționale distribuite pe teritoriul raionului Florești și Sîngerei;

2015

Denumirea proiectului: „Grupuri de suport pentru pacienții TB”

Donator: Fundația SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 februarie 2015 – 30 iunie 2015

Valoarea donației: 5.750,00 EUR

Echipa de implementare: 5 persoane

Scop: Sporirea aderenței la tratament a persoanelor cu TB

Obiective:

 1. Fortificarea capacităților persoanelor afectate prin ridicarea nivelului cunoștințelor despre TB, sporirea informării persoanelor cu TB despre faza de continuare a tratamentului și serviciile disponibile în teritorii;
 2. Asigurarea informării comunității despre tuberculoză și profilaxia TB.

Activități planificate:

 • Organizarea a 10 ședințe a grupurilor de suport de la egal la egal pentru 200 de pacienți cu TB din 4 instituții de profil din țară;
 • Organizarea a 12 ședințe a grupurilor de suport pentru 60 de pacienți din 6-8 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești;
 • Organizarea și desfășurarea a 50 de vizite individuale la 50 pacienți cu TB din raionul Florești;
 • Organizarea a 2 ore informative pentru 40 elevi cu difuzarea secvențelor din fimele despre tuberculoză în 2 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești;
 • Organizarea a 3 mese rotunde în cadrul a 3 primării din raionul Florești pentru 24 de reprezentanți ai APL, AS, Poliție și reprezentanții confesiunilor religioase din localitate.

Rezultate scontate:

 • 22 ședințe grup suport organizate cu participarea a 260 de pacienți cu TB pentru creșterea aderenței la tratament;
 • 50 de vizite individuale la 50 de pacienți cu TB din raionul Florești pentru menținerea în tratament;
 • 50 de membri ai familiei/contacți ai pacienților cu TB informați și consiliați;
 • 40 de elevi din 2 localități cu cea mai înaltă incidență din Florești informați despre TB;
 • 24 de reprezentanți ai APL, AS, Poliție și reprezentanții confesiunilor religioase sensibilizați în cadrul a 3 mese rotunde organizate în 3 primării din raionul Florești privind controlul TB.

2014

Denumirea proiectului: „Faţă în Faţă III”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 martie 2014 – 31 decembrie 2014

Valoarea donației: 9,151.00 EUR

Echipa de imlementare: 4 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament şi promovarea depistării precoce a tuberculozei în raionul Floreşti.

Obiective:

 1. Fortificarea capacităților persoanelor afectate prin ridicarea nivelului cunoştinţelor pacienţilor privind TB şi serviciile disponibile în domeniul combaterii și profilaxiei TB;
 2. Asigurarea informării comunităţii despre tuberculoză și implicarea comunității în combaterea și profilaxia TB cu accent pe problemele pacienţilor cu TB.

Activități planificate:

Organizarea ședințelor grupului de suport DE LA EGAL LA EGAL pentru comunitatea afectată din raionul Florești;

Organizarea și desfășurarea a 12 deplasări a EMD raionale pentru identificarea măsurilor de intervenție în localitățile cu cazuri dificile;

Organizarea acțiunilor de informare și sensibilizare prin comunicare și schimb de informații între reprezentanții comunității afectate.

Rezultate scontate:

Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în raionul Floreşti;

Creşterea calităţii serviciilor oferite pacienţilor cu TB;

Creşterea aderenței la tratament.

2014

Denumirea proiectului: „Împreună pentru un tratament încheiat”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 februarie 2014 – 31 decembrie 2014

Valoarea donației: 4,000.00 EUR

Echipa de imlementare: 5 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament a pacienților cu TB.

Obiectiv: Sporirea informării persoanelor cu TB despre faza de continuare a tratamentului și serviciile comunitare disponibile în teritorii.

Activități planificate:

Organizarea ședințelor informaționale lunare DE LA EGAL LA EGAL pentru beneficiarii cu TB din 4 instituții de profil din țară;

Organizarea consilierilor individuale DE LA EGAL LA EGAL cu beneficarii proiectului;

Informarea și referirea beneficiarilor cu TB către ONG-urile active în domeniul tuberculozei și Centrele Comunitare.

Rezultatele scontate:

 1. Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului antituberculos.
 2. Ridicarea nivelului cognitiv al persoanelor cu TB privind gama de servicii existente.

2013

Denumirea proiectului: „TB și Fortificarea capacităților comunităților afectate”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013

Valoarea donației: 5,849.00 EUR

Echipa de imlementare: 8 persoane

Scop: Mobilizarea resurselor din comunitate cu scopul asigurării accesului universal la serviciile durabile de prevenire, tratament și suport pentru comunitățile afectate de tuberculoză.

Obiective: Fortificarea capacităților persoanelor afectate de TB în conlucrarea cu Centrele Comunitare.

Sensibilizarea comunității și informarea în masă comunităților afectate despre TB și posibilitățile de profilaxie, combatere și tratament ale tuberculozei, precum ți promovarea drepturilor pacienților cu TB.

Activități planificate:

Investigarea și monitorizarea situației actuale și pregătirea poziției strategice comune a  comunități/raioane (Ungheni, Orhei și Glodeni);

Constituirea grupurilor locale de suport și instruirea lor pentru activitatea ulterioară cu elaborarea unui plan de acțiuni;

Organizarea ședințelor grupului de suport pentru comunitățile afectate;

Organizarea acțiunii de informare și sensibilizare prin comunicarea și schimb de informații între reprezentanții comunității;

Reprezentarea și promovarea drepturilor comunității la nivelul luării deciziilor.

Rezultate scontate:

 1. Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului antituberculos.

Rezultate cantitative obținute:

Beneficiari ai cursurilor de pregătire – 35, Poziţii strategice definite – 3, Ședinţe grup suport – 12,  Leader grup suport pregătiţi – 3, Beneficiari şedinţe grup suport – 136, Materiale informaționale distribuite – 770, Participare GTL – 2.

2013

Denumirea proiectului: „Împreună pentru un tratament încheiat”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 martie 2013 – 31 decembrie 2013

Valoarea donației: 7,328.00 EUR

Echipa de imlementare: 5 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament a pacienților cu TB.

Obiectiv: Sporirea informării persoanelor cu TB despre faza de continuare a tratamentului și serviciile comunitare disponibile în teritorii.

Activități planificate:

Organizarea ședințelor informaționale lunare DE LA EGAL LA EGAL pentru beneficiarii cu TB din 4 instituții de profil din țară;

Organizarea consilierilor individuale DE LA EGAL LA EGAL cu beneficarii proiectului;

Informarea și referirea beneficiarilor cu TB către ONG-urile active în domeniul tuberculozei și Centrele Comunitare.

Rezultate scontate:

 1. Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului antituberculos.
 2. Ridicarea nivelului cognitiv al persoanelor cu TB privind gama de servicii existente.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 3, Instituţii de profil – 4, Beneficiari cu TB  – 402,Şedinţe DE LA EGAL LA EGAL – 20, Materiale informaționale distribuite – 1995.

2013 – 2014

Denumirea proiectului: „Faţă în Faţă II”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 martie 2013 – 28 februarie 2014

Valoarea donației: 10,920.00 EUR

Echipa de imlementare: 5 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament şi promovarea depistării precoce a tuberculozei în raionul Floreşti.

Obiective:

 1. Ridicarea nivelului cunoştinţelor pacienţilor privind TB şi reducerea cazurilor de abandon;
 2. Asigurarea informării comunităţii privind problemele pacienţilor cu TB.

Activități planificate:

Organizarea activităţilor de informare, educare şi comunicare pentru 80 de beneficiari ai organizaţiei – persoane cu TB şi cu risc sporit de abandon al tratamentului antituberculos;

Organizarea activităţilor de informare şi educare a  persoanelor care fac parte din grupurile de risc;

Efectuarea a 30 vizite lunare individuale la beneficiarii cu TB;

Organizarea a 4 mese rotunde cu participarea persoanelor cu TB/reprezentanţi TB şi reprezentanţilor APL,  AS, AM, în scopul creării unui dialog eficient şi soluţionării problemelor concrete ale beneficiarilor;

Organizarea și desfășurarea a 6-8 deplasări a EMD raionale pentru identificarea măsurilor de intervenție în localitățile cu cazuri dificile.

Rezultate scontate:

Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în raionul Floreşti;

Creşterea calităţii serviciilor oferite pacienţilor cu TB;

Creşterea accesului la diagnostic TB a persoanelor din grupurile de risc.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 45, Beneficiari cu TB  – 97, Beneficiari cu ultima priză de medicamente – 86, Persoane din grupul de risc – 98, Vizite individuale la beneficiari – 350, Mese rotunde – 4, Participanţi – 80, Persoane reincluse în tratament – 7.

2012

Denumirea proiectului: „Împreună pentru un tratament încheiat”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2012

Valoarea donației: 7,328.00 EUR

Echipa de imlementare: 6 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament a pacienților cu TB.

Obiectiv: Sporirea informării persoanelor cu TB despre faza de continuare a tratamentului și serviciile comunitare disponibile în teritorii.

Activități planificate:

Organizarea unei ședințe de instruire pentru consultanții implicați în proiect;

Organizarea ședințelor informaționale lunare pentru beneficiarii cu TB din 4 instituții de profil din țară;

Organizarea consilierilor individuale DE LA EGAL LA EGAL cu beneficarii proiectului.

Rezultate scontate:

 1. Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului antituberculos.
 2. Ridicarea nivelului cognitiv al persoanelor cu TB privind gama de servicii existente.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 5, Instituţii de profil – 6, Beneficiari cu TB  – 936,Şedinţe DE LA EGAL LA EGAL – 41, Materiale informaționale distribuite – 2858.

2012

Denumirea proiectului: „Faţă în Faţă”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 februarie 2012 – 31 decembrie 2012

Valoarea donației: 11,835.00 EUR

Echipa de imlementare: 4 persoane

Scop:Sporirea aderenţei la tratament şi promovarea depistării precoce a tuberculozei în raionul Floreşti.

Obiective:

 1. Ridicarea nivelului cunoştinţelor pacienţilor privind TB şi reducerea cazurilor de abandon;
 2. Reducerea ratei de răspândire a TB în rândul persoanelor cu risc sporit;
 3. Asigurarea informării comunităţii privind problemele pacienţilor cu TB.

Activități planificate:

Organizarea activităţilor de informare, educare şi comunicare pentru  beneficiarii organizaţiei – persoane cu TB şi cu risc sporit de abandon al tratamentului antituberculos;

Organizarea activităţilor de informare şi educare a  persoanelor care fac parte din grupurile de risc;

Organizarea procesului de rambursare a cheltuielilor de transport  la instituţia  medicală raională  pentru 60 de beneficiari, suspecţi la TB;

Organizarea unor mese rotunde trimestriale cu participarea persoanelor cu TB/reprezentanţi TB şi reprezentanţilor APL,  AS, AM, în scopul creării unui dialog eficient şi soluţionării problemelor concrete.

Rezultate scontate:

Îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în raionul Floreşti;

Creşterea calităţii serviciilor oferite pacienţilor cu TB;

Creşterea accesului la diagnostic TB a persoanelor din grupurile de risc.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 41, Beneficiari cu TB  – 113, Personal medical/reprezentanţi APL – 78,  Beneficiari cu ultima priză de medicamente – 61, Persoane din grupul de risc – 203, Vizite individuale la beneficiari – 362, Mese rotunde – 5, Participanţi – 95, Cazuri noi diagnosticate – 10.

2011 – 2012

Denumirea proiectului: „Împreună pentru o societate fără tuberculoză”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 iulie 2011 – 29 februarie 2012

Valoarea donației: 11,752.00 EUR

Echipa de implementare: 6 persoane

Scop:Schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu TB şi implicarea societăţii în soluţionarea problemelor persoanelor cu TB.

Obiective:

1. Ridicarea nivelului cognitiv al societăţii prin promovarea şi apărarea drepturilor pacienţilor cu TB.

2. Dezvoltarea participării civice prin implicarea factorilor de decizie în dezbaterile privind soluţionarea problemelor persoanelor cu TB şi integrarea lor în societate.

Activități planificate:

Desfăşurarea unui training, cu susţinerea experţilor IDOM, (instruire în domeniul promovării, consolidării drepturilor persoanelor afectate de TB);

Crearea unei baze de date, a persoanelor active în domeniul combaterii, profilaxiei şi tratamentului tuberculozei;

Consilierea pacienţilor la externare în instituţiile specializate din Bălţi, Floreşti, Soroca, Chişinău şi Vorniceni;

Participarea la şedinţele publice ale APL-ului din Bălţi care reflectă problemele din domeniul combaterii, profilaxiei şi tratamentului tuberculozei;

Expedierea lunară a link-urilor utile de profil către persoanele şi ONG-urile active în domeniul promovării metodelor de profilaxie, combatere şi tratament ale tuberculozei;

Organizarea şi desfăşurarea a 6 mese rotunde în localităţile din  regiunea de nord a RM cu o incidenţă mare prin tuberculoză.

Rezultate calitative:

Creșterea participativității persoanelor afectate de TB în răspunsul național la TB;

Implicarea mai consistentă a sectorului civil în procesul de luare a deciziilor în domeniul TB.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 10, Beneficiari cu TB  – 748, Personal medical/reprezentanţi APL – 165, Materiale distribuite – 2290, Cursuri de instruire – 1, Consilieri DE LA EGAL LA EGAL – 748, recipienți link-uri utile – 152, link-uri expediate –  23.

2011 – 2012

Denumirea proiectului: „Susţinerea şi instruirea pacienţilor cu TB”

Donator: Fundaţia SOROS-MOLDOVA

Perioada de implementare: 01 martie 2011 – 31 ianuarie 2012

Valoarea donației: 15,860.00 EUR

Echipa de implementare: 7 persoane

Scop:Îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor cu tuberculoză şi micşorarea ratei de răspândire a infecţiei în rândul persoanelor cu risc sporit.

Obiective:

 1. Ridicarea nivelului cognitiv al pacienţilor şi reducerea cazurilor de abandon;
 2. Asigurarea activităţii grupurilor de suport;
 3. Asigurarea informării comunităţii privind problemele pacienţilor cu TB.

Activități planificate:

Instruirea consultanților;

Activităţi de informare, educare şi comunicare pentru beneficiari;

Efectuarea şedinţelor cu tematică diversă pentru instruirea beneficiarilor şi voluntarilor;

Suport persoanelor care fac parte din grupurile de risc pentru îmbunătăţirea accesului la diagnosticarea TB;

 Organizarea grupurilor de suport cu tematică diversă pentru instruirea beneficiarilor;

Activităţi cu APL privind utilitatea şi importanţa proiectului, inclusiv în colaborare cu ONG-urile din domeniu.

Rezultate cantitative obținute:

Localităţi acoperite – 38, Beneficiari cu TB – 121, Beneficiari cu ultima priză de medicamente – 62, Persoane din grupul de risc – 194, Vizite individuale la beneficiari – 962, Cursuri de instruire pentru consilieri– 4, Personal medical al Centrelor de Sănătate – 81.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: