Categorie Publications

Notă informativă privind respectarea drepturilor omului în contextul tuberculozei


Fiecare are drepturi, dar nu fiecare le poate apăra. În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, AO SMIT reiterează importanța unei abordări bazate pe drepturile omului în răspunsul național la tuberculoză. Principiile drepturilor omului sunt: universale și inalienabile, interdependente și indivizibile, egale și nediscriminatorii și implică ambele, Drepturi și Obligații. 10 decembrie – Ziua internațională […]

ACCESUL LA MEDICAMENTE INOVATIVE ANTITUBERCULOASE ÎN REPUBLICA MOLDOVA


REZUMAT ACCESUL LA MEDICAMENTE ANTITUBERCULOASE INOVATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Scopul. Evaluarea accesului la medicamentele antituberculoase de ultimă generație în vederea îmbunătățirii accesului la medicamentele antituberculoase inovative în Republica Moldova. Obiective. (i) Analiza revistei literaturii privind politicele și practicile internaționale și naționale referitoare la medicamentele inovatoare antituberculoase în tratamentul tuberculozei; (ii) analiza factorilor care influențează accesul […]

DECLARAȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR AFECTATE DE TUBERCULOZĂ


Reacționând la povara inacceptabilă a bolii și a ratei de deces cauzată de tuberculoză, rețeaua globală a comunității afectate, numită TB People, a compilat Declarația drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză, cu sprijinul avocaților de frunte în domeniul drepturilor omului și al Stop TB Partenership. Acum dinsponibil şi în limba română Acest material a fost tradus […]

COMMUNITY ENGAGEMENT LESSONS LEARNED: A COMMUNITY PERSPECTIVE


Dear friends, colleagues and partners, Hereby we would love to present you the community engagement lessons learned: a community perspective within STREAM clinical trial. STREAM is the first large-scale, multi-country clinical trial to investigate shortened regimens for multidrug- resistant tuberculosis (MDR-TB), and the first phase III trial to test the efficacy and safety of bedaquiline, […]

5 lucruri să cunoşti despre tuberculoză


Ajută-ne în lupta împotriva tuberculozei, e simplu, distrubuie informaţia dar nu înainte să o citeşti Sănătate pentru azi şi pentru viitor, pentru tine şi pentru cei dragi.

Programul Naţional de Răspuns la Tuberculoză: despre Suportul Pacienţilor cu TB


Suportul Pacientului cu TB este unul din obiectivele de activitate a Programul Naţional de Răspuns la Tuberculoză. Anticipând ziua mondială de combatere a tuberculozei care este marcată pe data de 24 martie, anual, reiterăm importanţa implicării tutoror actorilor medicali şi non-medicali în răspunsul naţional la tuberculoză. COVID-19 ne-a învăţat că fiecare pacient care trece printr-o […]

Ce trebuie să cunoaştem despre Tuberculoză şi Cercetări


Comunitățile, în cadrul cărora se desfășoară cercetările științifice, joacă un rol important la toate etapele unui studiu – de la identificarea priorităților pentru cerecetare și asigurarea că îngrijorările celor vizați sunt reflectate în procesul cercectării – până la distribuirea rezultatelor acesteia.

Анализ возможностей финансирования неправительственных организаций, действующих в области туберкулеза в Республике Молдова, из национальных средств


Этот материал был разработан в рамках проекта «Укрепление усилий по созданию модели ухода, ориентированной на потребности человека», в рамках региональной программы EECA TB-REP 2.0 из ресурсов Глобального Фонда для борьбы с Туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и Малярией, основной реципиент – Центр PAS, Национальная Ассоциация Больных Туберкулезом «SMIT» – ответственная за реализацию составляющей по вовлечению гражданского общества. Изложенные […]

Carta Pacientului: Drepturile şi Responsabilităţile pacientului cu Tuberculoză


SARS-CoV-2 – provocare medicală, socială și politică


Indubitabil, noul coronavirus reprezintă o provocare pentru întregul sistem socio-economic, politic dar și medical al Republicii Moldova. Pornind de la importanța analizei acestui subiect în contextul răspunsului pe care îl oferă liderii politici dar și însuși sistemul medical să începem cu numărul îngrijorător de infectări în rândul angajaților din sistemul medical. În prezent[1], în Republica […]

Analiza oportunităților de finanțare a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul tuberculozei din fondurile naționale în Republica Moldova


Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat pe Persoană în domeniul TB” parte a programului regional EECA TB-REP 2.0 din resursele Fondului Global de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Malariei, recipient principal Centrul PAS implementator componenta Societate Civilă – Asociația Națională a bolnavilor de Tuberculoză […]

CUM RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE COPIILOR DESPRE VIRUS: ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI


Faceți cunoștință cu o broșură creată de UNAIDS pentru părinți și copii din întreaga lume pentru a împărtăși cunoștințele legate de infecția cu coronavirus într-o modalitate interactivă, folosind un limbaj prietenos și accesibil. Acest material a fost tradus și printat în limba română în cadrul proiectului „Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat […]

Cum punem, folosim și îndepărtăm masca


Un scurt Ghid de la OMS despre cum trebuie să punem, folosim și să îndepărtăm o mască.

2020: Tuberculoza și COVID-19 în Republica Moldova


Atât tuberculoza (TB) cât și COVID-19 sunt maladii infecțioase care necesită abordări urgente în contextul securității sănătății publice la nivel național și global. Chiar dacă experții încă nu pot prezice, cu certitudine, traiectoria amenințărilor din partea virusului de tip nou, specialiștii epidemiologi și infecționiștii internaționali estimează câteva scenarii de evoluție în cazul pandemiei COVID-19, inclusiv […]

TUBERCULOZA: CELE “ZECE PORUNCI” ALTERNATIVE PENTRU IMPLICARE COMUNITARĂ EFICIENTĂ


Material pregătit de Oxana Rucsineanu (SMIT), Sofia Alexadru și Valentina Vilc (PNCT) Prin acest articol, ne punem scopul să ne reamintim de rolul și forța care ne mobilizează din interior, când tindem cu toții, dar și fiecrae în parte să devenim actori activi în comunitățile noastre. Implicarea comunitară reflectată zilnic în activitățile pe care le […]

Tu și Tuberculoza


Pentru tine și mine, pentru cei care cunosc și toți cei care au dorința să cunoască mai multe despre tuberculoză. Polina SENEATKINA, în broșura „Tu și Tuberculoza”, ne vorbeste despre propria sa experiență și cum s-a schimbat viața ei după vindecare. E timpul să vorbim deschis și clar despre Tuberculoză – „Lumea se teme să […]

Impact of Long Term Hospitalization on People with Tuberculosis


SMIT launches the report on the Impact of Long Term Hospitalization on People with Tuberculosis. Long-term hospitalization can leave a big mark in every patient’s life. The economic and psycho-emotional effects of hospitalization present an additional burden on patients, both during the treatment and post-treatment period of its social reintegration. This report makes use of […]

Impactul Spitalizării de Lungă Durată Asupra Persoanelor cu Tuberculoză


A.O. ”SMIT” lansează raportul cu privire la Impactul Spitalizării de Lungă Durată Asupra Persoanelor cu Tuberculoză.  Spitalizarea îndelungată lasă o amprentă în viața fiecărui pacient. Efectele economice și psiho-emoționale ale spitalizării prezintă o povoară adăugată pentru pacienți, atât pe parcursul tratamentului cât și în perioada de post-tratament și reintegrare. În raport sunt utilizate datele culese […]

Infecțiozitatea în tuberculoză


Comentează Oxana Rucșineanu,  SMIT Istoria Cristinei, pe lângă problema tuberculozei, atinge și alte subiecte sensibile, de aceea mi-am asumat să-l comentez, reieșind din modul în care îl înțeleg. Pentru a vărsa lumină am discutat nu doar cu Cristina, dar și cu celelalte părți implicate. După discuții, am încercat să aliniezi punctele de vedere a tuturor […]

ASSESSING THE SATISFACTION LEVEL OF TUBERCULOSIS PATIENTS IN REGARDS TO MEDICAL SERVICES AND COMMUNITY SUPPORT DURING TREATMENT


To read the handbook entirely, please scroll down: The present document was completed as part of the “Together for TB Control” project initiated by the Moldovan National Association of Tuberculosis Patients “SMIT” (Th e Moldovan Society against Tuberculosis) and supported by the Center for Health Policies and Studies with funding from Th e Global Fund […]

EVALUAREA NIVELULUI DE SATISFACȚIE A PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ ÎN RAPORT CU SERVICIILE MEDICALE ȘI CU SUPORTUL COMUNITAR PE PERIOADA TRATAMENTULUI


Mai jos gasiți manualul în întregime : Prezentul document a fost realizat în cadrul proiectului “Împreună în controlul Tuberculozei”, derulat de către Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova SMIT, cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, […]

ADVOCASY STRATEGY FOR THE TRANSITION TO OUTPATIENT TREATMENT OF TUBERCULOSIS: REPUBLIC OF MOLDOVA 2016-2018


To read the handbook entirely, please scroll down: This document was developed within the project «Together in Tuberculosis Control», implemented by the Moldovan National Association of Tuberculosis Patients (SMIT), with the support of the Center for Health Policies and Analyzes from sources allocated by the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, through the […]

STRATEGIE DE ADVOCASY PENTRU TRANZIȚIA LA TRATAMENTUL AMBULATOR ÎN TUBERCULOZĂ : REPUBLICA MOLDOVA 2016-2018


Mai jos gasiți manualul în întregime : Prezentul document a fost realizat în cadrul proiectului „Împreună în controlul Tuberculozei”, derulat de către Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova SMIT, cu susţinerea Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate din sursele alocate de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, […]

DOCUMENT DE POZIȚIE : SUPORTUL SERVICIILOR CENTRATE PE PACIENT / Position Document : support of patient-centered services


DOCUMENT DE POZIȚIE: Necesitatea eficientizării asistenței persoanelor afectate de tuberculoză în suportul serviciilor centrate pe pacient. Recomandări. Perspective: Pacient, Asistență Medicală, Autorități Publice Locale, Societate Civilă. Ca urmare a audieriilor publice care au avut loc în data de 14 martie 2018, în Parlamentul Republicii Moldova, la subiectul „Mobilizare globală și angajamentele în domeniul combaterii tuberculozei. […]