Contests

angajăm exp

CONCURS DE SELECTARE A UNUI CONSULTANT NAȚIONAL PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR DE DOCUMENTE RELEVANTE PENTRU IMPLICAREA ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROFILAXIA ȘI CONTROLUL TUBERCULOZEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Asociația ”SMIT” (Societatea Moldovei împotriva Tuberculozei) militează pentru crearea unui parteneriat dintre pacienți, personalul medical și comunitate cu scopul de a îmbunătăţi starea persoanelor afectate şi de a creşte eficienţa procesului de îngrijire.
SMIT anunță un concurs pentru angajarea unui consultant din sectorul guvernamental, care va activa în echipă cu un consultant din sectorul neguvernamental, pentru revizuirea cadrului legal și normativ existent de implicare a organizațiilor societății civile în activitățile de control a tuberculozei în Republica Moldova, precum și elaborarea proiectelor de documente relevante pentru contractarea ONG din bugetul public.
Consulțanța este planificată în cadrul implementării proiectului„Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat pe Persoană în TB”, parte a programului regional ”Promovarea îngrijirii calitative a TB, centrată pe necesitățile persoanelor – de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului” (TB-REP 2.0), din sursele Fondului Global pentru Combaterea  SIDA, TB și Malariei.

Context
Organizațiile societății civile din domeniul tuberculozei își desfășoară activitățile în strânsă colaborare cu Programul Naţional de Control al Tuberculozei (PNCT) în vederea reducerii poverii tuberculozei și eficientizării implicării asociațiilor obștești drept parteneri de încredere în realizarea direcțiilor de acțiune ale PN. În prezent, majoritatea organizațiilor societății civile desfășoara activități de profilaxie și control al TB în Republica Moldova, fiind susținute din fonduri externe, donatorul principal fiind Fondul Global pentru Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG). În contextul modificării criteriilor de eligibilitate pentru finanțare ale FG și necesitatea preluării graduale a finanțării de către stat, accesul la sprijinul financiar internațional pentru programele de sănătate, mai ales a celor implementate de ONG, este în scădere rapidă. Astfel, pentru a asigura implicarea continuă a organizațiilor societății civile în profilaxia și controlul tuberculozei în Republica Moldova și a răspunde provocărilor de natură normativă, de reglementare etc., se solicită revizuirea cadrului respectiv și elaborarea/întocmirea proiectelor de documente relevante pentru implicarea organizațiilor societății civile din perspectiva asigurării sustenabilității serviciilor prestate de asociațiile obștești în suportul realizării stategiilor din domeniul sănătății, și anume în contextul răspunsului național la TB.

În această situație, SMIT își propune definitivarea pachetului necesar de documente, pentru prezentare la nivel national, în vederea instituirii unor mecanisme viabile și eficiente de cooperare pentru a asigura durabilitatea implicării eficiente a organizaţiilor societății civile în controlul tuberculozei. Procesul de definitivare a pachetului necesar de documente va implica 2 consultați. Un reprezentant din partea societății civile și un reprezentant din sectorul guvernamental vor conlucra în vederea elaborării, definitivării și integrării setului de documente în ansamblul pachetului deja existent pentru a asigura o implicare calitativă și eficientă a ONG-urilor în procesul de control al tuberculozei în Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale Consultantului: 

 1. Analiza și revizuirea documentelor relevante de implicare a ONG-urilor în controlul TB (de reglementare, de coordonare, de finanțare);
 2. Analiza posibilelor mecanisme de preluare de către bugetul public ale activităților realizate de ONG în controlul tuberculozei la nivel local și național;

Produs așteptat:

 1. Elaborarea și definitivarea setului necesar de proiecte de documente privind implicarea ONG-urilor în realizarea intervențiilor în controlul tuberculozei din buget public (prin intermediul CNAM și/ori alte surse):
  • standarde de calitate specifice pentru implicarea ONG-urilor în TB,
  • regulament de realizare a activităților de control a TB prin intermediul ONG,
  • actualizarea procedurilor operaționale standard de activitate ale ONG în controlul TB,
  • document informativ pentru încurajarea contractării ONG-urilor din fondurile naționale.
 2. Discutarea proiectelor de documente cu PNCT, CNAM, MSMPS, ONG și alte părți interesate cu incorporarea propunerilor și sugestiilor parvenite de la parteneri.

Perioada de implementare: octombrie-noiembrie 2019

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 (i) Experiență generală (30 puncte):

 • Studii post-universitare în domeniul medicinii și/sau jurisprudenței, cu specializare în domeniul sănătății publice / ftiziopneumologie;
 • Experiență profesională în elaborarea rapoartelor de analiză, documentelor de politici și reglementare în domeniul sănătății publice;

(ii) Corespunderea pentru sarcină (60 puncte):

 • Experiență demonstrată în lucrul cu actele normative și politicile în domeniul controlului tuberculozei în Republica Moldova;
 • Cunoașterea contextului local cu referire la prestarea serviciilor publice;
 • Cunoștințe privind recomandările și ghidurile internaționale în domeniul controlului tuberculozei;
 • Cunoașterea aprofundată a sistemului de sănătate din Republica Moldova;
 • Cunoașterea aprofundată a politicilor și strategiilor actuale în controlul tuberculozei;
 • Cunoștințe vaste a legislației naționale în reglementarea actelor normative și proceduri;
 • Experiență în stabilirea de standarde și organizarea lucrului în comun în cadrul unor echipe multidisciplinare;
 • Experiență în proiecte finanțate de donatori și specific în domeniul TB, este un avantaj;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate.

(iii)            Limba și experiența relevantă (10 puncte):

 • Înalte abilități analitice și conceptuale;
 • Abilități de organizare și îndeplinirea rezultatelor scontate;
 • Cunoașterea limbilor: l. română –nivel autonom; l. rusă și l. engleză –nivel mediu;
 • Cunoașterea computerului la nivel de utilizator Microsoft Office.

 Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

 • CV-ul candidatului (cu indicarea a 2 persoane de referință)
 • Un plan sumar pentru realizarea sarcinilor
 • Oferta financiară

Persoanele interesate vor depune dosarul până la data de 11 octombrie, ora 18.00.

Dosarul complet poate fi expediat la adresa de e-mail smit_tb@yahoo.com cu mențiunea „Consultant: Implicarea ONG-urilor în profilaxia și controlul tuberculozei în RM”.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să luați legătura cu Oxana Rucșineanu director executiv, SMIT: oxana_rucs@yahoo.com  sau +373 793 35 142.


Anunț de concurs:

Bune Practici în domeniul profilaxiei și controlului tuberculozei în Republica Moldova 2016– 2018

Concursul Bune Practici în domeniul profilaxiei și controlului tuberculozei în Republica Moldova este orientat spre evaluarea bunelor practici de implicare comunitară în profilaxia și controlul tuberculozei în Republica Moldova ca rezultat al ședințelor de sensibilizare în perioada anilor 2016-2018 în cadrul consiliilor raionale și centrelor de sănătate desfășurate cu suportul Programului Național de Control al Tuberculozei, autorităților publice locale, asistenței medicale primare și specializate de ambulator și ai altor parteneri, în contextul programului „Împreună în controlul tuberculozei” – parte a programului regional EECA TB-REP, finațat de către Fondul Global de Combatere a HIV, Tuberculozei și Malariei și implementat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS). Consultarea actorilor implicați în procesul de control al tuberculozei în Republica Moldova, precum și documentarea bunelor practici sunt esențiale pentru promovarea și fortificarea continuă în vederea profilaxiei, controlului tuberculozei și acordării asistenței centrate pe persoană.

Cu scopul de a facilita creșterea numărului de intervenții de succes în prevenirea și controlul TB, AO SMIT în parteneriat cu PNCT și Centrul PAS vor documenta un set de bune practici de implicare în vederea eficientizării profilaxiei și controlului tuberculozei și tuberculozei multidrogrezistente în Republica Moldova. Această inițiativă este crucială pentru capacitarea localităților în procesul de schimb de experiențe și adoptarea practicilor de succes la nivel național.

Prin intermediul acestui concurs, Vă invităm să prezentați, completând formularul de mai jos, exemple de bune practici implementate în comunitatea Dvs. în una sau mai multe din următoarele arii de intervenții cu privire la:

  1. Profilaxia TB și Modele de asistență centrate pe persoană;
  2. Politici și sisteme de suport 
  3. Cercetări, studii și innovații 

Сâștigătorii concursului vor beneficia de premii valoroase (echipament tehnic) destinate informării populației și promovării modelului de tratament centrat pe persoană.

Termenul limită pentru aplicare este 26 august 2018.

 Mai multe informații le puteți obține accesând documentele de mai jos, de pe pagina: https://smitmd.wordpress.com/concurs-contest/ 

Anunț de concurs: Bune Practici în domeniul profilaxiei și controlului tuberculozei în Republica Moldova 2016– 2018 

Anunt concurs– download

Regulament general concurs: Bune Practici în domeniul profilaxiei și controlului tuberculozei în Republica Moldova 2016– 2018

Regulament concurs – download

Formular de aplicare: Bune Practici de implicare în profilaxia și controlul tuberculozei în Republica Moldova 2016– 2018

Formular de aplicare – download

 

 

 

%d blogeri au apreciat: